Semesterstartsmøte Vår 2020

Semesterstartsmøte er et møte for hele staben ved IMK hvor vi ser på planene for våren 2020.

  • Velkommen / Welcome
  • Tiltak i årsplanen 2020 / IMK's Annual Plan (Eiri Elvestad)
  • Undervisning vårsemesteret og undervisningsmøter vår 2020 / Teaching and teaching meeetings spring 2020 (Bjørnar Hjulstad /Kjetil Rødje)
  • Vårens forskningsmøter/Forskningssøknader - prosess videre / Research meetings and research applications (Petter B. Brandtzæg)
  • Arbeid mot trakassering / Guidelines against harrassment (UiOs retningslinjer mot trakassering og HFs handlingsplan for likestilling og mangfold 2020-2023 )
  • Informasjon fra administrasjonen / Information from the administration (Katerina Houben)
Publisert 6. des. 2019 12:21 - Sist endret 6. jan. 2020 11:08