Tentativ innplassering av fakultetets enheter i ny arealløsning

Dekanen har fattet en beslutning om tentativ innplassering etter høringsrunden.

Alternativ B legges til grunn som en tentativ innplassering i det videre arbeid med en mulig samlet arealløsning for Det juridiske fakultet. Alternativ B innebærer følgende innplassering:

  • Domus Media: Nordisk institutt for sjørett m/Senter for europarett og Institutt for privatrett m/Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk
  • Domus Biblioteca: Norsk senter for menneskerettigheter
  • Domus Academica: Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  • Nybygget: Institutt for offentlig rett m/PluriCourts, Fakultetsadministrasjonen og Juridisk bibliotek
Publisert 12. nov. 2014 12:38 - Sist endret 23. apr. 2015 14:34