Flere filmer sin forelesning

En stadig høyere andel av forelesningene ved fakultetet blir tatt opp og tilgjengeliggjort for studentene. Det nye i år er at lærere kan filme forelesningen.

Studiedekan Erling Hjelmeng jobber for å få flere digitale løsninger i undervisningen. (Foto:Egil Jahren@UiO)

Siden 2012 har foreleserne på fakultetet enkelt kunne gjøre lydopptak og få dem lagt ut på semestersidene. I forkant av dette semesteret ble opptakssystemet i flere av forelesningssalene oppgradert, og videoopptak av foreleser er nå mulig. Flere har tatt i bruk den nye løsningen.

Begynte med filmopptak

Blant faglærere som har filmet sine forelesninger er professorene Anne Robberstad og Jukka Mähönen

- Jeg har ikke tidligere brukt podcast, men hoppet direkte på filmopptak av mine forelesninger i sivilprosess i år, forteller Robberstad. - Jeg er veldig fornøyd så langt. Det er lærerikt å se seg selv etterpå, det gir muligheter for justeringer av egen opptreden. Og det er betryggende at bare de som følger emnet har tilgang til filmene.

Mähönen hadde sine første forelesninger på fakultetet denne våren.

- Jeg begynte også rett på video, sier Mähönen. - I rettsøkonomi er illustrerende figurer og kurver viktig å få med i et opptak. I tillegg tror jeg det er lettere for studentene å forstå mitt finsksvenske språk når de har både bilde og lyd.

Begge forteller at med unntak av noen problemer i begynnelsen, har det tekniske fungert fint.

Se hvordan starte et opptak - Erling Hjelmeng demonstrerer

Flere digitale løsninger i undervisningen

Det juridiske fakultet er det første fakultetet ved UiO som legger opp til filmopptak i stor skala. Studiedekan Erling Hjelmeng har vært pådriver for å få dette til.

- Målet er at vi skal utnytte digitale muligheter i all undervisning, sier Hjelmeng. - Eksempelvis kan studentene samarbeide om tekster og diskutere i digitale fora, bruke digitale rettskildeverktøy og de kan få tilgang på korte undervisningsvideoer som forberedelse til klasseromsundervisning.

Skjermbilde fra en forelesningsvideo.
(Foto:Det juridiske fakultet)

Hjelmeng ser på forelesningsopptak som et første skritt på veien.

- Forelesningsopptak kan fungere både som introduksjon til nye emner og som repetisjon, forklarer han. - Det åpner for mer refleksjon og forståelse, og kan bidra til å oppklare misforståelser.

Ny opptaksløsning vår 2017

Gammel løsning:

  • Lydopptak
  • Bilde av powerpoint

Ny løsning:

  • Bildeopptak av foreleser med lyd
  • Alt fra lerretet: PC, dokumentkamera, tilkoblet laptop eller Ipad.
  • Tegninger gjort med spesialpenn på foreleserens skjerm (touch-screen)

Ny opptaksløsning er så langt installert i auditoriene i Urbygningen samt i Storsalen.

De fleste gjør opptak

Odd Erik Pedersen i IT-seksjonen har jobbet med teknisk tilrettelegging av opptaksløsninger.

- En fordel var at det ikke måtte store investeringer til for å muliggjøre videoopptak, forteller Pedersen. - For eksempel var kameraer allerede installert i auditoriene.

Siden den spe begynnelsen i 2012 har en stadig økende del av forelesningene blitt tatt opp. Og etter oppgraderingen av systemet dette semesteret, har trenden fortsatt.

- I høst 2016 ble omtrent 280 forelesninger tatt opp, sier Pedersen. - så langt i dette semesteret er tallet omtrent 350, inkludert et stort antall filmede forelesninger.

- Det utgjør omtrent 90 % av alle forelesninger, og det synes jeg er hyggelige tall.

Publisert 11. mai 2017 15:21 - Sist endret 12. mai 2017 08:59