Jus leder an i podcasting og filming av forelesninger

90 % av forelesningene som ble holdt våren 2017 ble podcastet eller filmet og gjort tilgjengelig for studentene, ifølge prosjektleder Odd Erik Pedersen.

Tallmaterialet ble presentert på frokostmøte om undervisning 12. mai i år.

Tallet er 350 - det er gjort 350 lyd- eller lyd og bildeopptak av undervisning våren 2017. 306 av disse er forelesninger.

Foto: UiO/Steinar Hafto Myre

I følge Odd Erik Pedersen er podcast og videopptak av forelesningen populært blant studentene - statistikken viser at hver forelesning på JUS3220 har hatt 180 visninger i snitt så langt i semesteret. Med tanke på at emnet har 260 studenter registrert våren 2017, gir dette god indikasjon på at et flertall av studentene benytter seg av muligheten til å se forelesningene på nytt - eller ta igjen det tapte.

Frokostmøte om undervisning

Filming av undervisning var temaene på frokostmøtet om undervisning som studiedekan Erling Hjelmeng hadde invitert fakultetets lærere til 12. mai. Andre temaer var aktiviserende undervisning, rapporten for godskrivingsregler og digitale rettskildeverktøy i undervisningen og på eksamen.

Presentasjonene fra frokostmøtet er tilgjengelig på nett.

Videopptak til hjelp

Professor Helge Strømsø fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet viste i sin presentasjon til flere gode begrunnelser for å gjøre videopptak av undervisning. Blant disse er tap av oppmerksomhet blant studentene i løpet av de 45 minuttene en forelesning varer, videopptak gir da mulighet til å gå tilbake for å repetere og fange opp informasjon de har mistet.

Strømsø pekte og på at bruk av video kan øke utbytte av forelesningen -  eksempelvis ved at læreren kan gi oppdrag til neste forelesning for å inspirere til bruk av opptakene. 

Enkelt å gjøre vidoeopptak

I forbindelse med frokostmøtet ble det laget en video der studiedekan Erling Hjelmeng demonstrerer hvor enkelt det er å gjøre opptak av forelesningene.

 

Videoen er og delt på fakultetets Facebookprofil, hvor den på få dager har hatt over 3000 visninger.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 15. mai 2017 22:54 - Sist endret 15. mai 2017 22:58