Endret åpningstid for Universitetets bygninger fra 1. november

Universitetsdirektøren har besluttet at UiO-bygninger er stengt mellom kl 24.00 og kl 05.00.  Dette innebærer en utvidelse av åpningstiden.

Du finner oversikt over åpningstider med og uten ansattkort på UiOs nettsider.

Ikke nok?

Dekanen har fått fullmakt til å innvilge søknader fra ansatte som har begrunnet behov for tilgang mellom kl 24.00 - kl 05.00. Søknad om tilgang til byggene  mellom kl 24.00 - kl 05.00 vil kun bli gitt unntaksvis, søknaden skal være faglig begrunnet, og begrenses til å gjelde for inntil et år. Det er dekanen som godkjenner en slik søknad.

Søknaden sendes enhetsleder (instituttleder på instituttene, fakultetsdirektør for fakultetsadministrasjonen) som videresender søknaden til dekanen. Når dekanen har godkjent søknaden, sendes denne videre til Vakt- og alarmsentralen (VAS) som vil effektuere adgang.

Ordningen trådte i kraft fra 1. november 2018.

Publisert 5. nov. 2018 10:09 - Sist endret 5. nov. 2018 10:12