Domus Juridica under tak

På noe over to år har byggeprosessen gått fra riving til at Domus Juridica nå er under tak. Milepælen ble feiret med kranselag i midten av januar.

Heine Totland og band

Heine Totland og band serverte rock´n roll på kranselaget.

Sluttresultatet på kake

Kranselaget er en fest for alle de som jobber på bygget, og byggherren Entra serverte mat, kake og underholdning til nesten 300 fremmøtte.

Snart klart til bruk

Planleggingsprosessen begynte for 10 år siden, men selve prosessen med å sette opp bygget utgjør bare en liten del av tidsbruken. Rivearbeidene startet ved høsten 2016, byggearbeidene høsten 2017 og sommeren 2019 vil byggearbeidene være ferdige.

Etter en test- og innkjøringsperiode på sensommeren, overleverer Entra bygget til UiO som leietager 1. oktober 2019. Frem mot jul skal lokalene møbleres, audivisuelt utstyr monteres i undervisningsrom og ansatte ved fakultetet og Juridisk bibliotek skal flytte inn. Alt i alt skal ca. 10.000 kvadratmeter gjøres klar til bruk.

Studentene tar bygget i bruk fra tidlig januar 2020.

Stor aktivitet på byggeplassen

Bilde av skilt med skadefrie dager på byggeplassen
Ingen alvorlige skader på byggeplassen.

Ifølge Entra er det på det meste over 250 bygningsarbeidere i sving på bygget i vinter, og det jobbes parallelt fra kjeller og opp til taket som dekker byggets 10 etasjer.

God ryddighet og god sikkerhetskultur var blant de tingene som ble fremhevet i talene på kranselaget, noe man kan tenke seg er en utfordring når representanter for mange fagområder og nasjoner skal fungere sammen på en byggeplass.

Bildekarusell

Domus Juridica fra riving til under tak
Emneord: Domus Juridica Av Steinar Hafto Myre
Publisert 4. feb. 2019 10:09 - Sist endret 7. feb. 2020 17:11