Mads Henry Andenæs er død

Professor i rettsvitenskap Mads Henry Andenæs døde 12. mai, 79 år gammel.

Mads Henry Andenæs

Mads Henry Andenæs

Foto: UiO/Mona Østvang Ådum

Mads H. Andenæs var professor ved Det juridiske fakultet i Bergen fra 1979 og ved Det juridiske fakultet i Oslo fra 1986 frem til han fratrådte ved 70 år i 2010.

Han var i perioder instituttbestyrer ved begge institusjoner, og han var en periode prodekanus for undervisning i Oslo.

Hans juridiske forfatterskap er bredt, med hovedtyngde i selskapsretten, avtaleretten og konkursretten.

Mads Henry Andenæs begraves fra Ullern kirke tirsdag 28. mai kl 12.00.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 15. mai 2019 16:21 - Sist endret 16. mai 2019 11:28