Kongens gull til SERI-forsker

Samson Esayas, forhenværende stipendiat ved Senter for rettsinformatikk, fikk tildelt Kongens gullmedalje 2021 for sin PhD-avhandling. Komitéen fremhevet at oppgavens tema – kommersialisering av personopplysninger - var svært aktuell og viktig. 

Bildet kan inneholde: smil, skulder, briller, erme, stående.

Foto: UiO/Eva Dobos

Kjøp og salg av brukernes personopplysninger

 

De siste årene har vi sett en fremvekst av bedrifter hvor kjernen i deres forretningsmodeller er storskala fangst og kommersiell utnyttelse av personopplysninger om forbrukere. I fremste linje for denne utviklingen finner vi bedrifter som Google og Facebook, som samler inn og analyserer enorme mengder data om forbrukere - hvor de er, hvilke enheter de bruker, hva de kjøper og ulike kategorier av nettatferden deres. Tilgjengeligheten av slike enorme datamengder gjør at disse bedriftene kan levere relativt presis og målrettet nettannonsering. Denne annonsebaserte forretningsmodellen har gjort det mulig for disse bedriftene å klatre til topps i hierarkiet av de mest verdifulle bedriftene.

Samson Esayas får tildelt Kongens gullmedalje  2. september. Foto: UiO/Eva Dobos

- Kommersialiseringen av personopplysninger byr på store rettslige utfordringer, ikke minst når det gjelder forståelse og anvendelse av regler om henholdsvis personvern og rimelig konkurranse. Hovedtemaet for denne avhandlingen var å undersøke de teoretiske og praktiske følgene som kommersialiseringen av personopplysninger har for hvordan disse reglene skal implementeres, og for avgrensningene mellom de to regelsettene, sier Samson Esayas.

 

En aktuell og velskrevet oppgave

 

Gullmedaljen tildeles «fremragende, yngre forskere for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo, og arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur». Bedømmelseskomitéen fremhever at emnet for avhandlingen er veldig aktuelt, velskrevet og viktig, og at den berører både juss, teknologi og økonomi. Esayas´ veileder, professor Lee Bygrave påpeker at avhandlingen dekker  både personvernrett og konkurranserett som hver for seg er store, kompliserte fagfelt. I tillegg viser den hvordan begge sett regler forholder seg til hverandre.

- Avhandlingen viser også dyptgående innsikt i pågående teknologiske og forretningsmessige prosesser som utfordrer vante forestillinger om hvordan rettsreglene skal forstås og anvendes, forteller Bygrave.

 

Faglig og sosial berikelse for miljøet

 

Avhandlingen ble levert i oktober 2019 ved Institutt for privatrett/SERI, og doktoranden – som den første med zoom-disputas ved instituttet – forsvarte sin avhandling i april 2020.

- Samson har vært en «drømme-stipendiat» på alle måter. Han har arbeidet hardt og vist stor grad av selvstendighet. Underveis i doktorgradsprosjektet har han publisert en rekke fagartikler i velrenommerte internasjonale tidsskrifter, og etablert gode kontakter med utenlandske forskere. Her «hjemme» har han samtidig vært en uselvisk lagspiller som har beriket det akademiske og sosiale felleskapet ved Senter for rettsinformatikk og Institutt for privatrett, fortsetter Bygrave.

 

Overrekkelse og audiens 2. september

 

Gullmedaljen tildeles på universitetets årsfest 2. september og det blir audiens hos Kongen etter tildelingen.

- Jeg er veldig glad for å ha fått denne prestisjefylte prisen, og vil gjerne takke kolleger, spesielt mine to veiledere, Inger Ørstavik og Lee Bygrave. Prisen gjenspeiler det inspirerende arbeidsmiljøet som jeg fikk oppleve på SERI og fakultet. Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å være en del av SERIs familie og ser frem til enda tettere samarbeid, avslutter den glade vinneren.

Av Eva Dobos
Publisert 26. aug. 2021 14:12 - Sist endret 31. aug. 2021 10:12