2022

Publisert 27. juni 2022 14:45

Fra 1. juni ble studieadministrasjonen ved fakultetet omorganisert, blant annet for å møte behovet for å planlegge studiene mer helhetlig med undervisning og eksamen sett i sammenheng.

Oddrun Rangsæter (fv)og Eirik Haakstad avbildet i atriet i Domus Juridica.
Publisert 4. mai 2022 07:40

Med Eirik Haakstad som ny assisterende direktør er det juridiske fakultets øverste administrative lederteam komplett. Oddrun Rangsæter tiltrådte som direktør sist sommer.