2019

 • 22. okt. 2019
 • 4. feb. 2019

  I juli 2018 var bygget reist opp til og med syvende etasje.

 • 25. okt. 2019

  Adkomsten til sykkelparkeringen er fra sideinngangen i passasjen som deler byggets to nederste etasjer. Den nærmeste av de tre heisene i sideinngangen er sykkel- og vareheis som går ned til kjelleren.

 • 22. okt. 2019

  For mange innebærer flyttingen overgang til arbeidsplass i landskap - dette er kommunikasjonssjefens nye arbeidsplass.

 • 23. sep. 2019

  Atriet sett fra 8. etasje. Til og med 6. etasje er atriet åpent, fra og med 7. etasje er det innglasset.

 • 22. okt. 2019
 • 13. sep. 2019

  Ask brukes gjennomgående i auditoriene og i atriet i Domus juridica. Sort brukes for kontrasteffekt i taket.

 • 13. sep. 2019

  Auditorium 1 har inngang fra 1. etasje og kjelleretasjen. Som de andre auditoriene har det lyse flater, og det er valgt blå innredning.

  Det rommer ca 250.

 • 13. sep. 2019

  Auditorium 2 er satt opp i Harvard style, slik at den som snakker kan bevege seg rundt i rommet og skape en tettere dialog.

  Rommet åpner for mer studentaktive læringsformer enn de tradisjonelle auditoriene.

 • 13. sep. 2019

  Auditorium 2 er satt opp i Harvard style, slik at den som snakker kan bevege seg rundt i rommet og skape en tettere dialog.

  Det er kort avstand fra bakerste benk til midten av rommet, som rommer 100.

 • 13. sep. 2019

  Fra 3. etasje kommer du inn øverst i auditoret, som er det lyseste av de to store auditoriene. Til venstre i bildet ser du Treiderbygget.

 • 13. sep. 2019

  Auditorium 3 har inngang fra 2. og 3. etasje, og er som de andre auditoriene holdt i lyse farger, og med rød innredning.

  Auditoriet rommer ca 250.

 • 22. okt. 2019

  Alle ansatte har valgt stoltype fra en meny, hvis de ikke tar med seg stol fra gammel arbeidsplass. I tillegg er det satt ut noen ekstrastoler for de som vil variere sittestilling.

 • 13. mai 2019
 • 1. sep. 2019

  Det går to bruer over passasjen som leder videre inn i Tullinkvartalet. Passasjen åpner når Entras prosjekt i Universitetsgaten 7-9 er ferdig.

 • 1. sep. 2019

  Den innerste av de to bruene over passasjen er adkomst til biblioteket.

 • 4. feb. 2019

  Oversikt over byggeplassen i februar 2018.

 • 1. sep. 2019

  I løpet av sommeren 2019 forsvant stillas og innpakning slik at Domus Juridicas fasade kom til syne.

 • 25. okt. 2019

  Det er tre dusjer på hhv. damme- og herresiden. I tillegg er det et HC-toalett med dusj i tilknytning til garderoben. Garderoben brukes av alle som jobber i bygget.

 • 1. sep. 2019

  For å matche "Auditorium 1" er "Elevator" hogd inn i granitten i 1. etasje.

 • 17. okt. 2019
 • 1. sep. 2019

  Domus Juridica har en murt fasade med søyler som trekker linjene til Domus Media og foajéen i Domus Academica.

 • 11. feb. 2019
 • 15. mai 2019