Fakultetsnytt mandag 7. mai 2018

Masterstudiet i rettsvitenskap skal evalueres, medietrening og si din mening om Canvas.

Garden på 17. mai

Invitasjon til fakultetets 17. mai-arrangement sendes ut i disse dager.


Programevaluering av master i rettsvitenskap

Studieprogrammene ved UiO skal evalueres hvert sjette år, og nå står master i rettsvitenskap for tur.

Første trinn; egenevalueringen er gjennomført og kan leses her. Den eksterne evalueringen kommer til høsten.


Utlysning av midler i UiO: LifeScience - frist 1. juni

UiO:Life Science lyser ut midler til konferanser eller andre åpne arrangementer. Alle UiOs ansatte og studenter kan søke. 

Les utlysningen og se søkeskjemaet her 


Forskerutdanningskonferanse 13.-14. juni

UiO skal være vert for årets nasjonale forskerutdanningskonferanse. Målgruppa er alle som arbeider med forskerutdanningsrelaterte problemstillinger ved universiteter og høgskoler, både administrativt og faglig.

Se konferanseprogram her


Lær deg å opptre foran kamera - medietrening for forskere

På dette kurset får deltakerne først og fremst praktisk trening som gjør dem bedre rustet til møtet med journalisten. Hovedfokuset ligger på praktiske øvelser i å formidle egen forskning muntlig, i tillegg til å kunne stå fram som ekspert på eget felt i en nyhetssituasjon.

Les om forberedelser og se programmet her


Hva er din mening om Canvas og Canvas-piloten?

Nå har du brukt Canvas en stund, og har nok gjort deg opp en mening både om funksjoner i plattformen og oppfølgingen du har fått. For at vi skal kunne ta lærdom av piloten og videreføre gode elementer og justere på det som ikke har fungert så bra, ber vi nå at alle i piloten om å gi oss en evaluering. Skjemaet ligger på https://nettskjema.no/a/pilot-evaluering , og tar 10 til 15 minutter å fylle ut.

Evalueringen er anonym, men vi ønsker å kunne ta en grundigere prat med noen av dere for å få utdypning på enkelte spørsmål. Om du vil åpne for at vi kan kontakte deg, oppgir du navn og e-post på slutten av skjemaet.

Frist for levering er 15. mai, men lever gjerne før.

Vi ønsker også evaluering fra studentene om hva de synes om Canvas og hvordan de har opplevd å ta plattformen i bruk. Vi har et eget skjema til dem, og håper at du kan sende ut en kunngjøring i emnet med ønske om at studentene fyller ut evalueringen. Skjemaet for studenter ligger på https://nettskjema.no/a/canvaseval-studenter.


Rettssikkerhetsprisen 2018

Rettssikkerhetsprisen deles ut årlig av Juristforbundet til én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Juristforbundet inviterer til åpen nominasjon av kandidater til Rettssikkerhetsprisen. Prisen er et stipend på kr 75 000,-. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 26. september 2018. Forslag til kandidater sendes undertegnede innen 18. mai 2018. Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en begrunnelse. Statuttene for Rettssikkerhetsprisen finnes på www.juristforbundet.no.


Har du lest disse?


Kurs: Over 50 e-posttips i Outlook på litt over en time 

Rask gjennomgang over 50 tips for Outlook e-post. Dette er en utvidet og forbedret utgave av "45 e-posttips på 45 minutter". Etter den første timen er det mulig å prøve det ut selv, og også ta opp eventuelle andre problemer i Outlook. Foilene vil også gi et grunnlag for egenopplæring i etterkant.

Tid og sted:   24. mai.  09:00 - 10:15, Kursrom 1, Kristen Nygårds hus

Påmelding:  https://nettskjema.no/a/97706


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Stillingsutlysninger

Teknisk feil gjør at automatisk visning av ledige stillinger ikke fungerer - se utlysninger på http://www.jus.uio.no/om/jobb/index.html

Dekanvedtak på nett

 

Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 7. mai 2018 23:59 - Sist endret 30. juli 2018 09:48