Fakultetsnytt mandag 6. august 2018

Kommende uke er studiestartuke for UiO, og fakultetet skal ta i mot nye studenter på master i rettsvitenskap og bachelor i kriminologi.

Studiestart på studieprogrammene:

Velkomstseremoni på Universitetsplassen

Mandag 13. august tar UiO i mot de nye studentene på Universitetsplassen.


Endringer i tilgang til UiOs bygninger

For å bedre sikkerheten på Universitetet i Oslo gjøres det nå noen endringer i tilgangen til universitetets bygg.

Det er to endringer som vil ha betydning for ansatte og studenter:

  1. I utgangspunktet skal bygningene ikke være tilgjengelige mellom 23:00 og 06:00. Personer som har behov for tilgang i dette tidsrommet, søker om unntak fra enhetsleder.
  2. Alle kortlesere (unntatt inngangsdører) settes i kortmodus hele døgnet. Dersom det er ønsker om å ha noen av disse kortleserne åpne på dagtid, vil det være mulig å få dette ved forespørsel. Lokaler med aktivitet utover vanlig arbeidstid (f.eks. bibliotek) vil ha egne åpningstider.

Mer om endringen.


Illustrasjonsbilde av GDPR og EU-logoen. Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

GDPR ved UiO | GDPR at UiO

Kva er GDPR, og kva betyr det for deg som tilsett ved UiO?

I følge Maren Magnus Voll, prosjektleiar for GDPR-prosjektet ved UiO er endringane minimale for dei fleste av oss, og at personvernet både for tilsette og studentar blir endå betre.

I vår har GDPR-prosjektet ved UiO jobba med å finne ut på kva område regelverket treff oss og korleis vi kan gjere endringar for at vi skal vere i tråd med det. Dei meiner at dette betyr få endringar for administrativt tilsette – litt meir for forskarar.

Les meir i nyheitssak om GDPR frå UiO.

What is the General Data Protection Regulation (GDPR) and what does it mean for the employees at UiO?

Few changes for the administrative employees – a bit more for researchers

The UiO GDPR project has for the last few months been working to uncover what areas the new privacy policy will affect in our current policy, and how we can make changes to be compliant with the new policy. Their conclusion is that the changes are small for most of us, and that privacy, both for students and employees, will be even better.

More about the GDPR-project.


Skal du søke forskningstermin?

Første søknadsfrist etter de nye retningslinjene skal være 1. oktober 2018. Det vil si at de nye retningslinjene trer i kraft for terminer som skal starte opp fra og med høsten 2019. Ordinært fremover vil søknadsfristen hvert høstsemester være 1. september.
Retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved Det juridiske fakultet


Lønnsopprykk i høst?

UiO skal også høsten 2018 ha lokale lønnsforhandlinger. Krav fremmes fra arbeidsgiver og fra fagforeningene som forhandler seg frem til enighet om hvem som skal gis lønnsopprykk. Du kan selv sende inn krav til din fagforening, og du kan også be om en lønnssamtale med din leder. Sett deg inn i prosessen.


Kunnskap rett fra kilden: UiO på Arendalsuka 2018

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

UiO deltar på Arendalsuka med en rekke arrangementer, alle om bord på MS Sunnhordland eller Forskningsfartøyet Trygve Braarud. 


Free online introductory foreign language course in Norwegian

For our international researchers: Learn to speak, write and understand basic Norwegian, with this free, four-week, introductory foreign language course.


Writers' Night - Skrivenatt -, for students and PhD´s

At Writers' Night you are welcome to spend time at the University Library until midnight. Writers' night is open to all students at the University of Oslo, including bachelor-, master- and PhD-students.

Sett av en kveld til fullt fokus på skriving! Skrivenatt på biblioteket er et tilbud til alle studenter ved Universitetet i Oslo.

About Writers´ night


Tren i arbeidstiden - se høstens program

Alle ansatte kan trene inntil 1,5 time i uken. Benytt deg av høstens treningstilbud. Spinning, innebandy, jujutsu, pilates og kondisjonstrening er noen av aktivitetene du kan velge.

Klikk på treningstilbud ved UiO her


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 6. aug. 2018 23:59 - Sist endret 7. aug. 2018 09:23