Fakultetsnytt mandag 20. august 2018

UiOs nettsider gjør oss godt synlig ifølge rankinger.

UiO.no

UiO er det mest synlege universitetet på nett i Noreg

Universitetet i Oslo er nummer tre i Norden og best i Noreg i ei måling som viser kva universitet som er mest synlege på nett. Københavns Universitet og Universitetet i Helsinki tar første- og andreplassen i Norden.

Les hele artikkelen i Uniforum


Søke kompetanseopprykk? Husk frist 15. september

Hvem kan søke? Fast ansatte amanuenser, universitetslektorer, førsteamanuenser og førstelektorer med minst halv stilling kommer inn under opprykksordningene. Søknad om kompetanseopprykk leveres til lokal enhet.

Les reglene og last ned søknadskjemaet her 


Søkbare midler i Osloforskning

Osloforskning støtter arrangement og aktiviteter som formidler forskningsresultater. Det kan dreie seg om konferanser, seminar, work-shops, utstillinger eller digitale presentasjoner. Det kan også dreie seg om nye tekster, for eksempel artikler eller bøker som sprer kunnskapen på en tydelig og lettfattelig måte. Prosjektene må ha relevans for Oslo ved at de berører Oslos utfordringer eller Oslos egenart. Det er ikke tilstrekkelig at Oslo inngår i nasjonale studier; det er heller ikke tilstrekkelig at forskningen utføres i Oslo. Vi stiller ingen krav til faglig innretning - ansatte ved alle fakulteter kan søke. Forskere ved andre institusjoner enn UiO kan ikke stå som søker, men kan gjerne delta i prosjektene.

Osloforskning vil innvilge søknader mellom 50 000 og 150 000 i denne kategorien. Søknadsfristen er 15. september 2018.

Her kan du lese om søknadsprosessen: 


Tilgang til nett hjemmefra

UB har fra i dag tatt i bruk en ny tjeneste, EZproxy, som gir forbedret tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra. Fra søk i bokbasen Oria blir man bedt om å logge på EZproxy med UiO-brukernavn og passord. Dette gir så tilgang til den elektroniske ressursen (boka, tidsskriftet, kapitlet) man ønsker å lese.

Les mer om dette her


Minner om: Nye retningslinjer for forskningstermin fra høsten 2019  

Det ble vedtatt nye retningslinjer for forsknings- og undervisningstermin av dekanen i februar 2018. Første søknadsfrist etter de nye retningslinjene skal være 1. oktober 2018. Det vil si at de nye retningslinjene trer i kraft for terminer som skal starte opp fra og med høsten 2019. Ordinært fremover vil søknadsfristen hvert høstsemester være 1. september.

Ta kontakt med Jenny Graver dersom du ønsker forskningstermin før dette.

Retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved Det juridiske fakultet


Minner om: Kurs i formidling og kommunikasjon 

I vår arrangerte UiO flere kurs i formidling og kommunikasjon. Kursene fikk svært gode evalueringer og denne høsten viderefører vi de beste.

                *             Muntlig formidling og retorikk  (påmelding innen 22. august)

                *             Kronikkurs med forskning.no  (påmelding innen 22. august.)

                *            Skiverkurs  (påmelding innen 17. september)

                *             Engelsk versjon av kronikkurset (påmelding 4. september)

                *             Sosiale medier for forskere  (påmelding innen 10. september)

                *             Medietrening foran kameraet  (påmelding innen 1. oktober)

Se alle kurs her:  https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/kommunikasjon/


Free online introductory foreign language course in Norwegian

For our international researchers: Learn to speak, write and understand basic Norwegian, with this free, four-week, introductory foreign language course.


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 21. aug. 2018 08:28 - Sist endret 21. aug. 2018 08:28