Fakultetsnytt mandag 10. september 2018

#studentinnovasjon: Jusstudenten Erling Fjeldaas ble belønnet med UiOs bærekraftpris forrige mandag.

Bilde av prorektor Gro Bjørnerud Mo, Prisvinner Erling Fjeldaas og Jon Christian C Nordrum

Prisvinner Erling Fjeldaas overrekkes bærekraftpris av prorektor Gro Bjørnerud Mo. Veilderen hans, Jon Christian C Nordrum applauderer (foto: Yngve Vogt/UiO)

 


Prisutdeling til pioneroppgave

På UiOs bursdag mottok jusstudenten Erling Fjeldaas UiOs bærekraftpris, for hans masteroppgave om lysforurensing og lysrett. - Et pionerarbeid, sier veilederen hans, professor Jon Christian F. Nordrum.

Les hele saken.


Studenter søkes til Telders Moot Court Competition i Haag 

Studentene som ønsker å delta må søke innen 19. september.

Les om prosedyrekonkurranser her 


Ledige stillinger som vitenskapelig assistent fra vårsemesteret 2019

Stillingsutlysingene ligger på nett med søknadsfrist 17. september

Teknisk problem med utbetaling av reiser - sjekk om du har mottatt betalingen

Vi har nylig oppdaget at reiser som er godkjent ikke har blitt utbetalt, noe som har vist seg å skyldes tekniske problemer. Vi oppfordrer alle ansatte som har levert reiseregning/refusjon i HR portalen om å sjekke at dere mottar utbetalingen. Status finner du selv i HR portalen, under «Mine reiser og refusjoner»

Se denne linken

Når utbetalingen er gjort skal det stå utbetalingsdato i «behandlingsstatus» kolonnen. Om du mener det er gått for lang tid fra du leverte kravet til pengene kommer så kontakt din økonomikonsulent.»


Fulbrightstipend tilbys til studenter og forskere - søknadsfrist 1. oktober 2018 

Stipendene tilbys på alle fagfelt master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå.  Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK 200.000. 

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter finner du her:

NB! for  2019-20 er minimum oppholdstid for PhD-studenter redusert fra 6 til 4 måneder. Dette er en prøveordning som Fulbrightstyret vil ta opp til ny vurdering før 2020-21 utlysningen.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere finner du her

1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2019-20


Undersøker arbeidsvilkår for yngre forskere

For tiden er unge forskeres karriere og arbeidsvilkår under debatt. Akademiet for yngre forskere ønsker å vite mer om hvordan unge forskere opplever forskningshverdagen og gjennomfører derfor en spørreundersøkelse.

De som kan delta er forskere som er yngre enn 45 år ansatt ved en norsk institusjon. Undersøkelsen inneholder spørsmål om:

·         hvordan du opplever å være ung forsker i Norge

·         hvordan du ser på dine karrieremuligheter og -utfordringer

·         ditt forhold til forskningskvalitet og åpen forskning

·         internasjonalisering og mangfold i akademia

Les mer og delta i undersøkelsen: http://akademietforyngreforskere.no/delta-i-var-forskningspolitiske-undersokelse/


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 10. sep. 2018 21:01 - Sist endret 10. sep. 2018 21:01