Fakultetsnytt mandag 17. september 2018

Forskningsdagene inneholder mange arrangementer, med fakultetets bidrag  får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.

Bilde av intervjuobjekt for Muslim Voices

Under arrangementet får vi se videosnutter fra formidlingsprosjektet Muslim Voices. Bildet er fra opptakssituasjonen. Kvinnens navn er anonymisert. Foto: Tor Hynnekleiv.


Norske militæroperasjoner i Libya - folkerettslige spørsmål

Norsk forening for internasjonal rett holde sitt medlemsmøte den 18. september kl 17:30 i Kjerka. Professor Christoffer C. Eriksen, medlem av det såkalte Libya-utvalget vil holde en innledning med tittelen «Norske militæroperasjoner i Libya - folkerettslige spørsmål». Innledningen etterfølges av en forberedt kommentar fra Professor Geir Ulfstein.

Se program


Forskningsdagene 19 - 30. september 

Opplev en grensesprengende forskningsfestival 19. til 30. september. Tema i år er oppvekst. Universitetet i Oslo holder en mengde arrangement og foredrag som er åpne for alle. Fakultets bidrag er "Hverdagsmotstand – jihadismens motfortellinger" 19. september med utgangspunkt i forskningsprosektet Muslim Voices som er omtalt i denne artikkelen fra forskning.no


Juss i film 19. september

På semesterets første filmkveld vises komedien Legally Blonde (2001). Etter filmen blir det samtale om studenthjelp i virkelige rettssaker under ledelse av professor Ulf Stridbeck.


Midtveisevalueringer

Midtveisevaluering for Jørgen Sørgard Skjold som presenterer sitt doktorgradsprosjekt: «Countermeasures in international law» torsdag 27. september, kl. 10.00.


Hans Petter Graver  blir ny preses i Vitenskapsakademiet

Valget av ny preses, eller øverste leder av Det Norske Videnskaps-Akademi, ble avgjort på et medlemsmøte torsdag kveld. HP Graver tar over etter Ole M. Sejersted som går av ved årsskiftet.

Les om saken i Khronos her


Filmvisning og debatt i Professorboligen 10. oktober

I 1940 var det krig i Europa, og Hitler truet Storbritannia. Winston Churchill var nyvalgt Statsminister, partiet stilte spørsmål ved hvert trekk han gjorde og kongen var skeptisk til Churchill som leder. Skulle de forhandle eller møte Hitler-Tyskland med krig? Hvor går grensen for hva du skal forhandle om? Når er det riktige ikke å forhandle? Hvordan kan du gå frem for å ta et slikt valg? Det er spørsmål som denne filmen gir anledning til å reflektere over. 

Filmen Darkest Hour vil bli vist i Professorboligen 10. oktober kl 15:30 - 18:30. 

Program og påmelding:


Nytt forskernettverk: Critical Data Network (CDN)

Det nye forskernettverket skal fungere som et samarbeidsforum for forskere og brukere fra disipliner som media, medisin og politiet for å nevne noen eksempler. Medlemmene skal selv være med å definere sektorspesifikke dilemmaer ved deres bruk av stordata-teknologi

 - Vi er så glade for å ha fått med oss både unge engasjerte, og mer meriterte forskere på stordata. I tillegg deltar erfarne brukere fra praksisfeltet -  forteller Mareile Kaufmann som leder nettverket ved IKRS .

Les mer om CDN her


Forskerforbundet ved UiO inviterer til Researchers' Night talkshow

Arrangementet er en del av Forskningsdagene og går av stabelen fredag 21. september  i Wergeland på Litteraturhuset (Facebooklenke).

Blant forskergjestene er:

  • Professor Tore Rem, HF, UiO
  • Forsker Hannah Helseth, STK, UiO
  • Professor Jørn Hurum, Naturhistorisk museum, UiO
  • Stipendiat Anne Bitsch, UiO
  • Førsteamanuensis Marianne Fyhn, MN, UiO

Trude Teige er talkshow-vert. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle!


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 17. sep. 2018 23:59 - Sist endret 18. sep. 2018 08:35