Fakultetsnytt mandag 5. november 2018

Oslo Peace Days arrangeres 5. til 12. desember, hvor blant annet utdelingen av UiOs menneskerettighetspris inngår i programmet.

Banner Oslo Peace Days


Oslo Peace Days

Det Norske Nobelinstitutt, Universitetet i Oslo (UiO), Oslo kommune og Nobels Fredssenter går sammen om å invitere til Oslo Peace Days fra 5. til 12. desember.

Arrangørene har lagt opp til et variert program, hvor blant annet forskere fra vårt fakultet bidrar på seminarer.


Endret åpningstid for Universitetets bygninger fra 1. november

Universitetsdirektøren har besluttet at UiO-bygninger er stengt mellom kl 24.00 og kl 05.00, noe som innebærer en utvidelse.

Ordningen trer i kraft fra 1. november 2018.


Boklansering: Prisons, Punishment, and the Family

Boken presenteres av redaktørene Peter Scharff Smith  og Rachel Condry, med kommentarer fra Thomas Ugelvik

Tid og sted: 7 november  14:30 - 16:00, Auditorium 13, Domus Media


Nominasjon til velferdsprisen 

Velferdsprisen gis til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller en enkeltperson som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved Universitetet i Oslo, for eksempel ved å tenke nytt i forhold til arbeidsplassen, ved å bedre det fysiske miljøet eller ved å spre entusiasme og glede på andre måter.

Kjenner du til noen som fortjener denne prisen? Nominasjonsfristen er 10. november 2018.


Adventskonsert i Aulaen

I år holdes konserten 2. desember 2018 kl. 15.30 – 16.30 i Universitetets aula.

Universitetsdirektøren deler ut velferdsprisen under adventskonserten som Kultur- og velferdsutvalget arrangerer for alle ansatte.


Seminar: Digitale markeder

Tema for seminaret er opphavsrett i digitale markeder i lys av forslaget til nytt direktiv om opphavsrett på det digitale indre marked (DSM-direktivet).

Tid og sted: Mandag 3. desember 2018, 09-13 i Professorboligen. Husk å registrere din påmelding innen 26. november.


Personvernkonferanse 2018

Temaet for årets personvernkonferanse er Personvern - prinsipielt sett.

Konferansen holdes fredag 7. desember på Hotel Bristol, med påmelding innen 28. november.  

Program og påmelding


Utlysning: PhD-stipend i Firenze (EUI)

Europauniversitetet (EUI) i Firenze tilbyr i samarbeid med Forskningsrådet totalt fire doktorgradsstipend til norske søkere innenfor fagene historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi.

Søknadsfrist: 31.1.2019


Melde inn ny publiseringskanal? 

Ønsker du å melde inn et forlag/utgiver som publiseringskanal nivå 1? Husk fristen er 30 november!  

Ta gjerne kontakt med din Cristin-superburker eller følg instruksjoner på nettsiden til NSD (Norsk senter for forskningsdata):  

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Om


Vi minner om


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 5. nov. 2018 08:11 - Sist endret 6. nov. 2018 08:49