Fakultetsnytt mandag 11. november 2018

30. november inviterer studiedekan Erling Hjelmeng til undervisningsfrokost med blant annet presentasjon av den eksterne evalueringen av Master i rettsvitenskap.Fikk eksterne midler til robotforskning 

Forskere ved Senter for rettsinformatikk (SERI) er tildelt midler fra Forskningrådet til prosjektet VIROS – Vulnerability in the Robot Society. Prosjektet som er sikret en 5-årig finansiering skal belyse rettslige og teknologiske problemstillinger knyttet til sikkerhet og personvern i robotteknologi. SERI-forskere skal samarbeide med Institutt for informatikk og flere andre aktører som er berørt av robotteknologi.    

Les om saken her


Valg av representanter til fakultetsstyret

Teknisk/administrativt ansatte skal velge to rangerte vararepresentanter til fakultetsstyret. Representantene skal sitte for perioden 1. januar - 31. desember 2019. Selve valget avholdes 12. - 19. november 2018.

Kandidater fra teknisk-administrativt ansatte


Seminar: The International Human Rights Movement: Past, Present, Future

What are some of the contemporary challenges confronting the 'human rights movement'?  How might new tools and new strategies be developed to provide better support to human rights defenders on the ground?

With Louis Bickford, Memria.org and adjunct Professor, Columbia University.

The seminar organised by the Human Rights and Sustainable Development Research Group/NCHR in the Faculty of Law UiO and the Norwegian Human Rights Fund.

Time and place: Nov. 14, 2018 12:00 PM - 1:30 PM, Seminar Room Asbjørn Eide, NCHR Cort Adelers gate 30


Sett av datoen til frokostmøte om undervisning 30. november

Undervisningsdekanen inviterer til frokostmøte der det blir presentasjon av den eksterne evalueringen av Master i rettsvitenskap og  presentasjon av de nye undervisningslokalene i Domus Juridica. Det blir også orientering om prosedyrer og oppfølgning av evalueringen av undervisningen som nå gjennomføres i Canvas, og om resultatene fra den store undersøkelsen om studentenes helse og trivsel (SHoT). Den siste utfordrer oss på flere punkter.

Tid og sted: fredag 30. november kl 08.30-11.00 i auditorium 6 i DA

Kaffe og frokost står klar fra 08.15.             

Les programmet og meld deg på undervisningsfrokost    


Adventskonsert i Aulaen

I år holdes konserten 2. desember 2018 kl. 15.30 – 16.30 i Universitetets aula.

Universitetsdirektøren deler ut velferdsprisen under adventskonserten som Kultur- og velferdsutvalget arrangerer for alle ansatte.


Vi minner om


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 12. nov. 2018 21:04 - Sist endret 12. nov. 2018 21:05