Fakultetsnytt mandag 19. november 2018

Institutt for privatrett har valgt ny ledelse, du kan delta på workshop for å lære å skrive gode ERC-søknader og denne uken presenteres kunsten som skal smykke Domus Juridica.Freskomalerier og buede former i epoxy vil pryde Domus Juridica

Fakultetet  inviterer alle interesserte til en presentasjon av kunsten som vil smykke fakultetets nye bygg Domus Juridica.

Kom og hør på presentasjonen av kunstverkene og nybygget!  

Tid og sted: mandag 19. november kl 14 - 15:30, Professorboligen 


Lederskifte ved Institutt for privatrett

John Asland er valgt som instituttleder og Margrethe B. Christoffersen som nestleder for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Les mer om ny instituttledelse her


Verksted om å skrive gode søknader til ERC

PuriCourts og Det juridiske fakultet arrangerer en serie verksteder på engelsk i tiden 6. desember - mai 2019 om søknadsskriving til ERC.

Det første verkstedet vil bli holdt 6. desember kl  13.30-15.30 i Lødrups kjeller, Domus Media

Påmelding på første verksted: innen 25. november hos Jenny Graver

Tidspunkter for påfølgende verksteder vil bli bestemt i samarbeid med deltakerene.


Søk støtte i Peder Sather-senteret til forskningssamarbeid med UC Berkley

Neste søknadsfrist er 15. mars 2019.

Nærmere informasjon om type støtte, retningslinjer og søknad finnes her 


Parker sykkelen trygt i bakgården ved DM

Driftsteknikerne melder om at det er fortsatt noen ansatte som tar med sykler inn på kontorer, gjelder spesifikt i DB og DM. Vi har fått en avlåst, sikker, sykkelparkering i DM og ber våre syklende kolleger å sette sine sykler der.

Les mer om sykkelparkering for ansatte ved DM


Adventskonsert i Aulaen

I år holdes konserten 2. desember 2018 kl. 15.30 – 16.30 i Universitetets aula.

Universitetsdirektøren deler ut velferdsprisen under adventskonserten som Kultur- og velferdsutvalget arrangerer for alle ansatte.


Vi minner om

  • Privatrettssymposiet som arrangeres 10.-11. januar 2019. Påmeldingsfrist 1. desember. Se program og påmelding.

Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 19. nov. 2018 09:59 - Sist endret 19. nov. 2018 09:59