Fakultetsnytt mandag 3. desember 2018

Det Norske Nobelinstitutt, Universitetet i Oslo, Oslo kommune og Nobels Fredssenter går sammen om å invitere til Oslo Peace Days åtte dager i desember

Oslo Peace Days varer fra 5. til 12. desember.


UiO-seminarer under Oslo Peace Days 

Det Norske Nobelinstitutt, Universitetet i Oslo, Oslo kommune og Nobels Fredssenter går sammen om å invitere til Oslo Peace Days åtte dager i desember.

Ragnhild Hennum, Gentian Zyberi og Nicolai Winge er blant de programansvarlig for to seminarer som UiO bidrar med: Seminar om menneskerettigheter  og Seminar om fred og miljø som vil bli holdt i Gamle festsal hhv 6. og 7. desember.   


«UiO girer opp satsingen på tech-juss»

Forskningsprosjektet VIROS - Virtual Robot Society - prosjektet ved SERI har fått en femårig finansiering. Prosjektet er tildelt nesten 25 millioner kr, fordelt mellom juridisk og teknisk forskning, for en periode på 5 år. Søknaden ble utarbeidet av prosjektleder professor Lee Bygrave og nestleder professor Tobias Mahler. Les omtale på rett24.no.


Inger Johanne Sand æresdoktor ved Københavns Universitet

I begrunnelsen fra Københavns universitet omtales Sand om en formidabel forsker, og en verdsatt samarbeidspartner, som har levert nyskapende forskning innenfor offentligrettslige forskningstemaer. Hun er fra før æresdoktor ved universitetene i Åbo og Göteborg.

Se nettsak.


Se opptak fra Lucy Smith Barnerettighetsdag

Barnerettighetsdagen arrangeres årlig i samarbeid med Barneombudet og Juridisk fakultet ved IFP, IOR og SMR.

I år ble den holdt i en fullsatt Gamle Festsal 23. november – og du kan se hele seminaret her


Enklere tilgang til e-ressurser hjemmefra

Universitetsbiblioteket abonnerer nå på en nettleserutvidelse som gir enklere tilgang til e-tidsskrifter og e-bøker.

Les om hvordan du laster ned nettleserutvidelsen Learn Library


Åpningstider og arbeidstider i romjulen

Alle fakultetets bygninger er av sikkerhetsmessige grunner låst hele døgnet i romjulen (22.12.2018 – 01.01.2019). Som ansatt eller student har du adgang til bygningene kl. 05.00 - 24.00 ved å benytte ansatt-/studentkort + kode.

Les om åpningstider og fridager her


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 3. des. 2018 08:54 - Sist endret 4. des. 2018 11:49