Fakultetsnytt mandag 10. desember 2018

Denne uken sluttbehandler Fakultetsstyret neste års budsjett og årsplan, et positivt moment i forkant er to FRIPRO-tildelinger til fagmiljøer ved fakultetet.

Unikor i Aulaen.

Lunch med kultur: Unikor synger julen inn for ansatte ikke mindre enn to ganger i desember. Her avbildet i aulaen. Foto: Jørn Hagerup


Fakultetsstyremøtet 14. desember

Sakskart og sakspapirer for det siste styremøtet i 2018 er publisert. Blant sakene som skal behandles er budsjett og årsplan for 2019.


FRIPRO-støtte til forskning på hvordan internasjonale konvensjoner om vern av dyr former vårt syn på forholdet mellom mennesker og dyr.

Professor Ragnhild Sollund har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på om, og hvordan, internasjonale konvensjoner om vern av dyr former vårt syn på forholdet mellom mennesker og dyr.

- Jeg gleder meg veldig til dette, som vil bli et tverrfaglig prosjekt, der vi kommer til å se nærmere på disse spørsmålene fra kriminologiske, rettssosiologiske, rettsvitenskapelige og statsvitenskapelige perspektiver, utdyper Sollund. 

Les nettsaken her


FRIPRO-støtte til forskning om beskyttelse av flyktninger i land som ikke er med i FNs flyktningekonvensjon

Norges forskningsråd har offentliggjort årets FRIPRO-tildelinger, og SMR-professor Maja Janmyr har fått støtte til sitt prosjekt Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB). 

- Denne tematikken har altfor lenge blitt ignorert i litteraturen om internasjonal flyktningerett, der man tradisjonelt har fokusert nesten utelukkende på land i det globale nord, Våre funn vil ventelig ha stor betydning for hvordan vvi forstår Flyktningekonvensjonens rolle i en stadig mer turbulent tid.

Les om prosjektet her


Kåre Lilleholt æresdoktor ved Universitetet i Tartu

Kåre Lilleholt ble for kort tid siden kreert til æresdoktor ved Universitetet i Tartu, han er fra før æresdoktor ved Stockholms Universitet.

I begrunnelsen til det estiske universitetet sies det at æresdoktoratet er en anerkjennelse av Lilleholts fremragende bidrag til internasjonalisering av rettsvitenskapen, og til å forme en ny generasjon juridiske forskere i Estland.


Stipender til reise- og opphold for ph.d. og postdoktor i Paris eller det øvrige Frankrike

Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP, lyser ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold i Paris eller ved andre læresteder eller forskningsinstitusjoner i Frankrike. Ordningen gjelder for dr.gradsstipendiater med opptak ved eierinstitusjonene NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.. Ansatte i postdoktor-stillinger kan også komme i betraktning.

Det lyses ut også midler under Mobilitetsprogrammet til å invitere franske forskere til Norge.

Søknadsfrist: 1. februar  Se utlysningene her


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 10. des. 2018 08:57 - Sist endret 10. des. 2018 18:40