Julefakultetsnytt 19. desember 2018

Julegaven til fakultetet i år var støtte til prosjektet Den digitale jurist.

Fakultetsnytt tar juleferie, og er tilbake i uke 2 2019.

Julegrantenning på Universitetsplassen 2018

Fakultetsnytt takker for gode tips og bidrag i året som gikk, og ønsker alle sine lesere en riktig god jul og godt nytt år!

Foto: UiO/Jarli&Jordan

Skal utvikle den digitale jurist

Difu har gitt økonomisk støtte til prosjektet ‘Den digitale jurist’ har som mål å omstille jussutdannelsen slik at kandidater skal være bedre rustet til å møte morgendagens digitale utfordringer – både i arbeidslivet og samfunnet.

Prosjektet ledes av Malcolm Langfold, og du kan lese mer her.


Fra 1. januar 2019 kan Universitetet i Oslo miste tilgang til elektroniske tidsskrift fra flere store forlag, deriblant Elsevier

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. I 2018 forhandles flere avtaler med fokus på Norges «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler». Disse slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Forhandlingene med forlagene viser i varierende grad bevegelse mot åpen tilgang, og mye tyder på at ikke alle avtalene vil være på plass innen starten av 2019. UiO og de andre norske universitet og høgskoler står dermed i fare for å miste tilgang til en rekke tidsskrift fra en eller flere av disse utgiverne.

Les mer om forlagsforhandlinger her 


Orientering om avvikling av ferie, fleksitid og overtid 

Arbeidstager kan overføre inntil 14 feriedager til neste år. Fra 1. januar vil det være mulig å søke om overføring av ferie i HR-portalen. Fristen for å søke overføring er 31. januar. Veiledning for hvordan man søker

Det er ikke mulig å få utbetalt lønn for uavviklet ferie. Det gjelder også for langtidssykemeldte som ikke har hatt anledning til å ta ut ferie, eller ansatte som har hatt foreldrepermisjon. All uavviklet ferie skal da overføres til neste ferieår. 

Mer informasjon om ferieavvikling, fleksitid og overtid   


Kandidater til Universitetets HMS-pris 

Universitetet i Oslos HMS-pris, som årlig vil tildeles en person eller gruppe ved UiO som har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved sin enhet eller UiO som helhet. Prisen er en videreføring av Frode Olsgards minnepris. HMS-prisen vil deles ut under det årlige LAMU-seminaret i mars. 

Mottakeren av prisen tildeles inntil 50.000 kroner til en HMS-relatert aktivitet.  

Kandidater til prisen kan meldes til Enhet for HMS og beredskap innen 15. februar 2019, på epost: hms-post@admin.uio.no 

Se vurderingskriteriene og info her


3 Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Se utlysning


Disputaser


Lunsj med kultur

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

Rektors blogg


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 19. des. 2018 08:15 - Sist endret 19. des. 2018 08:45