Fakultetsnytt 1. juli 2019

Fakultetsnytt er tilbake i august.

God sommer!

Studiestart på Universitetsplassen - fylt av studenter

Om få uker er det studiestart og da fylles Universitetsplassen av nye studenter.

Foto: UiO/ Jarli & Jordan


SFU: UiO med tre av åtte finalister

Fakultetets Centre on Experiential Legal Lerning (CELL) er én av UiOs tre finalistene som får besøk av et internasjonalt ekspertpanelet i september.

DIKU tar avgjørelsen om hvilke søkere som får status som Senter for Fremragende utdanning mot slutten av året.

CELL er allerede i gang med aktivitet, og fikk i forrige uke positivt svar på en tildeling fra UiO til å utvikle nye vurderingsformer.


Verdigrunnlag for likestilling og mangfold innen forskning

Med utgangspunkt i et initiativ fra Cecilia Bailliet har Likestillings- og mangfoldsutvalget (LIMU) utarbeidet et verdigrunnlaget som er forankret i UiOs Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold og fakultetets tiltaksplan for likestilling og mangfold.

Verdigrunnlaget er publisert på LIMUs nettsider.


Hagefest for ansatte | Garden Party for employees

21. august inviterer fakultetet alle ansatte til hagefest i Universitetshaven/Frokostkjelleren. Arrangementskomitéen lokker med grillmat, noe godt i glassene og god stemning. Det blir selvsagt godt vær! Meld deg på innen 12. august.

All employees are invited to an informal garden party in the University gardens by the old gymnastics building on 21 August. The event committee offer good food and drink in summerly surroundings. Register by 12 August.


ESC Young Criminologist Award 2019 tildelt Kjersti Lohne

Lohne vinner prisen for artikkelen “Penal humanitarianism beyond the nation state: An analysis of international criminal justice”.


Logoen til Oslo Legal Walk

Oslo Legal Walk

4. september arrangeres Oslo Legal Walk for andre gang i Oslo. Oslo Legal Walk er en felles vandring gjennom Oslos gater til inntekt for frivillig rettshjelp i egen by.

Norges Juristforbund er arrangør sammen med fakultetet.


UiO legger ned lunsj med kultur

Lunsj med kultur har gjestet sentrum flere ganger siden oppstarten i 2000, men nå legger UiO ned tilbudet.


Åpningstider sommeren 2019

I perioden 24. juni – 4. august må du bruke adgangskort og kode for å få tilgang til universitetsbygningene.

Se lokale oppslag for eventuelle avvikende åpningstider.

Har du glemt koden din? Du får oppgitt koden ved personlig oppmøte i SiO-senteret Blindern. Adresse: Kristian Ottosens hus, Problemveien 9.


Call for papers


Disputaser


Rektors blogg

Mer ...

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 1. juli 2019 08:15 - Sist endret 2. juli 2019 08:01