Fakultetsnytt 1. oktober 2019

Tirsdag 1. oktober overtok UiO Domus Juridica som planlagt.

Nå starter jobben med å møblere bygget, montere audivisuelt utstyr og innredning som må være på plass for at bygget skal være klart for studenter i januar 2020.  Ansatte begynner innflyttingen i slutten av oktober.

 

Bilde av Odd Erik Pedersen i Domus Juridica

Glad og klar til innsats

Senioringeniør i IT-seksjonen Odd Erik Pedersen jobber med prosjektering av det audiovisuelle utstyret i bygget.


Valgmøte på fakultetet | Election meeting

Valgmøtet der de to teamene som stiller til valg presenterer seg, avholdes onsdag 9. oktober kl. 14.15 i Auditorium 4 i DA.

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/valg/valgmoter/valgmote-dekanvalg-2019.html

Election meeting for the Dean election will be held on October 9, at 2:15 pm i Auditorium 4 in Domus Academica. The English presentation of the platforms of the teams will be published soon.  

https://www.jus.uio.no/english/about/organization/elections/election-meetings/meeting-dean-election-2019.html


Åpent møte om Strategi 2030

Hvordan skal Universitetet utvikle seg de neste ti årene? Hvilke mål skal vi ha for forskning og utdanning? Etter mange innspill i vår er nå Strategi 2030 klar til høring ved alle enheter mellom 1.oktober og 1.november. Rektoratet legger frem forslaget på møte i Realfagsbiblioteket 8.oktober.

Tid og sted: 8. oktober kl 09.00–10.30, Realfagsbiblioteket

Se program


Møte i Vitenskapsakademiet om forskningsetikk

Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk? Med sine erfaringer fra ulike ståsteder vil fire innlederne sette søkelyset på forskningsinstitusjonenes ansvar for å skape og sikre et miljø for god forskningsetikk.

Ansatte ved JF oppfordres til å delta. 

Tid og sted: 3. oktober kl 17.00 - 20.00, Det Det Norske Videnskaps-Akademi

Se program og meld deg på her


Symposium: Antisemittisme på norsk - før og nå

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til symposiet om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag. 

Tid og sted: 14. oktober kl. 10.00 - 18.00, Det Norske Videnskaps-Akademi

Påmeldingsfrist: Tirsdag 8. oktober 

Se program og meld deg på her 


Åpen utlysing i Life Science for forskere ved alle enehter ved UiO - ingen frist

Les om søkerkriterier og last ned skejmaer her


The Misery of International Law: Confrontations with Injustice in the Global Economy (OUP, 2018)

Pluricourts legal reading group will have its first meeting on October 17 to discuss a chapter in John Linarelli, Margot E Salomon, and Muthucumaraswamy Sornarajah, The Misery of International Law: Confrontations with Injustice in the Global Economy (OUP, 2018)All are welcome.

 More information here 


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 1. okt. 2019 14:35 - Sist endret 1. okt. 2019 15:34