Fakultetsnytt 7. oktober 2019

Om kort tid går fakultetet til valg på nytt dekanat. Onsdag uken er det valgmøte i regi av valgkomitéen hvor dekanteamene presenterer seg og svarer på spørsmål fra velgerne.

Teamenes presentasjoner finnes nå på engelsk og norsk.

 

Skjermdump av engelsk valgside

The candidates present themselves and their teams platform on the webpages.


Dekanvalget: Valgmøte | The Dean Election: Election meeting

Valgmøtet der de to teamene som stiller til valg presenterer seg, avholdes onsdag 9. oktober kl. 14.15 i Auditorium 4 i DA. Valgplattform og presentasjon av kandidatene finnes på valgsidene.

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/valg/valgmoter/valgmote-dekanvalg-2019.html

Election meeting for the Dean election will be held on October 9, at 2:15 pm i Auditorium 4 in Domus Academica. The election platforms and the presentation of the candidates ca be found on the elections web pages


Åpent møte om Strategi 2030

Hvordan skal Universitetet utvikle seg de neste ti årene? Hvilke mål skal vi ha for forskning og utdanning? Etter mange innspill i vår er nå Strategi 2030 klar til høring ved alle enheter mellom 1.oktober og 1.november. Rektoratet legger frem forslaget på møte i Realfagsbiblioteket 8.oktober.

Tid og sted: 8. oktober kl 09.00–10.30, Realfagsbiblioteket

Se program


Lucy Smiths barnerettsdag - forhåndspåmelding

Barnerettighetsdagen 2019 arrangeres 27. november, og årets tema er artikkel 20 – barn som er fratatt sitt familiemiljø.

Ordinær påmelding åpner 11. oktober, men ansatte ved fakultetet kan bruke denne lenken allerede nå.


Symposium: Antisemittisme på norsk - før og nå

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til symposiet om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag. 

Tid og sted: 14. oktober kl. 10.00 - 18.00, Det Norske Videnskaps-Akademi

Påmeldingsfrist: Tirsdag 8. oktober 

Se program og meld deg på her 


Åpen utlysing i Life Science for forskere ved alle enheter ved UiO - ingen frist

Les om søkerkriterier og last ned skejmaer her


The Misery of International Law: Confrontations with Injustice in the Global Economy (OUP, 2018)

Pluricourts legal reading group will have its first meeting on October 17 to discuss a chapter in John Linarelli, Margot E Salomon, and Muthucumaraswamy Sornarajah, The Misery of International Law: Confrontations with Injustice in the Global Economy (OUP, 2018)All are welcome.

 More information here


Seminar: Norwegian ship's participation in the rescue operations in the Mediterranean Sea

Introduction by professor Erik Røsæg

Time and place: Oct. 9, 2019 2:00 PM–3:30 PM, Domus Media East, Aud 13


Festskrift til Eivind Smith på 70-årsdagen - Invitasjon til Tabula Gratulatoria

 Festskriftet «Uten sammenligning» utgis til Professor dr. juris Eivind Smiths 70-årsdag den 4. desember 2019.

Invitasjonen finnes på forlagets nettsider.


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 7. okt. 2019 08:58 - Sist endret 7. okt. 2019 15:00