Fakultetsnytt 11. november 2019

Det foregår fortsatt arbeider i Domus Juridica, blant annet monteres det avansert audio-visuelt utstyr – i det som kanskje er landets mest moderne undervisningsbygg.

Bygget er kun tilgjengelig for ansatte ved fakultetet frem til jul. Det er mulig å benytte hovedinngangen i tillegg til sideinngangen i passasjen som deler bygget, men de som bruker hovedinngangen må legitimere seg hos vekter.

Det arbeides med å tilbakestille Tullinløkka

Entra er i gang med å tilbakestille Tullinløkka slik den var. Foto: UiO/ Eva Dobos. 

Allmøte om Rapport om mobbing og trakassering ved UiO

Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger mobbing og trakassering i universitets -og høyskolesektoren. Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert for ansatte og studenter på Juridisk fakultet på allmøte 21. november.

Tid og stad: 21. november kl 12:00–13:00, Auditorium 4, Domus Academica

Vel møtt! 

Se program og les rapporten


Seminar om akademisk frihet

Menneskerettighetsforkjemperen Istar Gözaydin som mottok UiOs menneskerettighetspris 2017 har endelig fått lov til å reise ut av Tyrkia og kommer for å holde sitt foredrag "Academic Freedom?". UiO har tatt imot forskere gjennom Scholars at Risk (SAR) i ti år og markerer dette med foredrag og paneldebatt.

Se program og meld deg på her

Tid og sted: 13. november kl  09:15–13:00, Professorboligen


Conference: Futuring Sustainable Nordic Business Models

Join us for the kick-off conference of the new research project Futuring Sustainable Nordic Business Models. Please register within 11 November. 

Time and place: November 15, at 9:00 AM–7:00 PM, Kjerka, Domus Media

Program and registration  


Norges mest moderne undervisningsbygg

I Domus Juridica legges det opp til at teknikken skal åpne for nye muligheter. Undervisere, foredragsholdere og studenter vil finne flere ting å glede seg over.


Nytt om navn

Sofie Høgestøl er valgt til leder for perioden 2019-2020  i Akademiet for yngre forskere (AYF). Sofie Høgestøl og Åsmund Husabø Eikenes (nestleder) ønsker særlig å sikre en god og inkluderende utvikling av organisasjonen, følge opp de politiske sakene knyttet til karriereveier og forskningskvalitet, samt å løfte arbeidet med forskningsformidling.

Les om  AYF


Arbeidstiden i julen

Ser du fram til å kunne senke farten litt i den kommende julehøytiden? I tillegg til helligdagene får du én dag fri i romjulen og har anledning til å begynne arbeidsdagen klokken 10.00, der arbeidsforholdene tillater det.

NB: Alle må sende fraværssøknad med fraværstypen "1 ekstra fridag romjulen "i HR-portalen.

Les detlajer om fridagene og redusert arbeidstid


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 11. nov. 2019 10:19 - Sist endret 11. nov. 2019 14:03