Fakultetsnytt 2. desember 2019

Oslo Peace Days 2019 fra 5. til 12. desember  har som mål å skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter.

I år bidrar fakultetet med to arrangementer.

Seyran Ates

Seyran Ates er tildelt UiOs menneskerettighetspris for 2019 (Foto: Julius Mauschik)


Nye styrerepresentanter

De fast vitenskapelig- og teknisk administrativt ansatte har valgt sine respektive representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 2020-2023.Valg av representanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter skjer senere desember.


Biblioteket og DN stenger

Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca skal flytte og har siste åpningsdag fredag 6. desember 2019. De åpner igjen 6. januar 2020, i Domus Juridica. 

Les mer om flytting og bibliotektjenester

Domus Nova er nå stengt for all tilgang. Bygget skal klargjøres for overlevering til byggeier ENTRA.


Oppstartmøte for forskergruppe i migrasjonsrett 

På  oppstartmøtet inviterer forskergruppen til diskusjon om saken om Arne Viste og hans selskap Plog AS som ble dømt i tingretten for brudd på utlendingsloven. 

Tid og sted: 5. desember kl  14:30–15:00, Domus Juridica, møterom 8113, 8. etasje

Program for oppstartmøte


Pris for norsk-italiensk samarbeid

Professor Giuditta Cordero-Moss ble hedret med prisen Order of the Star of Italy av den italienske presidenten. Prisen ble tildelt for hennes fremragende akademisk virke og innsatsen for norsk-italiensk samarbeid innenfor kommersiell voldgift.    

Les om prisen og overrekkelsen 


Research Bazaar 2020: Research data for everyone 

The Research Bazaar is a worldwide festival for researchers, by researchers, aimed to help make research faster, smarter and better. The focus is on digital skills and tools important for modern-day Research.

Time and place: January 8, 2020 9:00 AM – January 10, 2020 4:00 PM, Domus Juridica, UiO

Deadline for contributions: 2 December 

See the Call for workshop proposals

Read more about Research Bazaar 


Course in Python Programming

The course is aimed at researchers and postgraduate students with no prior knowledge of Python or programming, and who want learn how to process texts. Read more (in Norwegian mostly) and sign up here:

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/it-forskning/python-intro.html

The course will be in either Norwegian or English depending on who signs up. All the course material will be in English. Note that you need to have a user account with the university to take part.


Bruk av hovedtrapp i Domus Juridica

Trappen i Domus Juridica

Grunnet arbeidene i 9. og 10. etasje i Domus Juridica skal heisløpet til høyre for passasjen ikke brukes. All ferdsel til 6., 7. og 8. etasje skal gå via hovedinngangen, via døren til høyre for rondell. Vel inne i foajeen kan en enten ta hovedtrappen opp til 6., eller heis/trapp til venstre for hovedtrappen.

Inngang og heisløp til høyre for passasjen skal heretter bare brukes av arbeiderne som jobber i 9. og 10. etasje til frakt av varer og utstyr.


Arbeidstiden i julen

Ser du fram til å kunne senke farten litt i den kommende julehøytiden? I tillegg til helligdagene får du én dag fri i romjulen og har anledning til å begynne arbeidsdagen klokken 10.00, der arbeidsforholdene tillater det.

Du benytter fraværstypen "1 ekstra fridag romjulen " i HR-portalen.

Les om fridagene og redusert arbeidstid


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 2. des. 2019 08:42 - Sist endret 17. jan. 2020 14:54