Fakultetsnytt 20. januar 2020

Åpningen av Domus Juridica er en tilbakelagt milepæl for fakultetet, men en hendelse som er blitt lagt godt merke til i mediene.

Ragnhild Hennum, Arne Benjaminsen og Gro Bjørnerud Mo (f.v.) i trappen fra 1. etasje i Domus Juridica.

Klar til å ta i mot statsrådene: Universitetsdirektøren flankert av dekanen og prorektor. Foto UiO/Eva Dobos


Åpningen av Domus Juridica

Strykekvartetten "Fark" underholdt gjestene på fakultetsmiddagen i Domus Juridica.

Kommunikasjonsseksjonen kommer tilbake med bildereportasje fra åpningsdagen 16. januar, men deler her noen av presseoppslagene fra åpningen - merk at noe er bak betalingsmur:


SMART-prosjektet: Avslutningskonferanse, workshops og møter

Denne uken avholder SMART-prosjektet workshops og stakeholder meetings i forkant av avslutningskonferansen i 19. februar.

Du finner oversikten over SMART-arrangementene på deres nettsider.


Festskriftsoverrekkelse til Eivind Smith

I anledning 70-årsdagen til professor Eivind Smith inviterer Fagbokforlaget og Institutt for offentlig rett til festskriftoverrekkelse under en åpen mottagelse i Juridisk bibliotek.

Tid og sted: 23. jan. 2020 16:00–17:00, Juridisk bibliotek, 1. etg, Domus Bibliotheca


ENFORCEMENT BEYOND NATIONAL JURISDICTION – Side Event at Arctic Frontiers 2020

Areas beyond national jurisdiction were until recently neither much exploited nor regulated. This is now changing. Deep sea fishing, search for genetic resources, deep see mining, counterterrorism etc. calls for effective regulation and effective enforcement of the rules. Which enforcement possibilities are there, which are needed and how does the enforcement possibilities limit the regulatory ambitions?

Time and place: 16:15 - 17:45 28 January at Clarion Hotel The Edge in Tromsø


Nytt programråd for master i rettsvitenskap (PMR)

Programrådet har for valgperioden 2020-2024 fått flere nye medlemmer. PMR er supplert med en representant for Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), dette vervet fylles av Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus.

 • Leder: Tarjei Bekkedal, prodekan for studier
 • Marianne Jenum Hotvedt, studieårsansvarlig for 1. studieår
 • Jon Christian Nordrum, studieårsansvarlig for 2. studieår 
 • Margrethe Buskerud Christoffersen, studieårsansvarlig for 3. studieår
 • Johan Boucht, studieårsansvarlig for 4. studieår
 • Katrine Broch Hauge, studieårsansvarlig for 5. studieår
 • Cecilia Marcela Bailliet, representant for de engelskspråklige mastergradene (2020)
 • Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, representant for Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 • Morten Slind Olsen, representant for administrasjonen 
 • Studentrepresentanter fra JSU

Sekretær: Kristin Steen Slåttå 


Nytt programråd for forskerutdanning (PFF)

Sammensetning av programrådet for neste periode - med virkning fra 1. januar 2020 - er følgende: 

I følge Valgreglement for Universitetet i Oslo §2 er  funksjonstiden 4 år for faste vitenskapelig ansatte og 1 år for midlertidige.

 • Leder: Vibeke Blaker Strand, Prodekan for forskning og leder av PFF. 
 • Christina Voigt, faglig ansvarlig for JUR9021 – Internationalization, Transnational Law and Comparison
 • Jakob Elster (SMR), faglig ansvarlig for JUR 9041 Research ethics, academic writing and dissemination of research
 • Thomas Ugelvik, (IKRS)  faglig ansvarlig for JUR9030 - Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi
 • Ivar Alvik
 • Tone Linn Wærstad
 • Stipendiatrepresentant  
 • Juridisk studentutvalg (JSU) stiller som observatør 

Sekretær: Gørill Arnesen

Se også sakskart og protokoller fra tidligere møter


Senter for rettsinformatikk (SERI) har flyttet til Domus Academica

Bildet kan inneholde: rom, aldershjem.
Senterleder Dag Wiese Schartum på nytt kontor. Foto: UiO/Eva Dobos

Etter at fakultetsadministrasjonen hadde forlatt Domus Academica i oktober 2019 og flyttet til Domus Juridica, overtok Senter for rettsinformatikk kontorene i byggets 1. etasje.

- Hvem ville trodd at DA skulle bli til "Domus Automatika"! - smiler senterleder Dag Weise Schartum på sitt nye kontor med utsikt mot Karl Johansgate. 

Les hele saken


Overføring av feriedager - husk fristen 28. februar

Hvis du ikke har avviklet all din ferie i 2019, må du søke om overføring innen 28. februar 2020.

Slik gjør du det


Trening i arbeidstiden  

Alle ansatte kan trene inntil 1,5 time i uken. Benytt deg av vårens treningstilbud: innebandy, yoga og gå-gruppe er noen av de mange aktivitetene du kan velge. Nakke-skulder og Ultimate Rhythm er nye tilbud.

Sjekk vårens treningstilbud


Call for papers


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 20. jan. 2020 23:59 - Sist endret 21. jan. 2020 11:13