Fakultetsnytt 17. februar 2020


Domus Juridica stengt på kvelden 19. februar

Vi minner om at Domus Juridica stenges onsdag 19. februar fra kl. 19 og ut dagen. Opphold i bygget vil ikke være mulig, og dermed kan det heller ikke gjennomføres arrangementer, møter eller undervisning i tidsrommet.

Stengingen skyldes rutinemessige systemkontroller i forbindelse med ferdigstillingen av 9. og 10. etasje.


UiO vedtok Strategi 2030 

Fredag 14. februar vedtok universitetsstyret samstemt forslaget til Strategi 2030. Strategien har fire ambisjoner som handler om forsking, utdanning, omverdenen utenfor UiO og UiO som en attraktiv arbeids- og studiested.

Les mer om Strategi 2030 i Uniforum

- Jeg gir honnør til universitetsledelsen for at de har fått med klima og bærekraft i Strategi 2030 - sier lederen for Studentparlamentet, Christen Andreas Orvin Wroldsen.


Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid. Prisen er på kr 100 000,-. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 24. september 2020.

Send inn forslag til kandidater til Juristforbundet på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

Kriterier for nominasjon og mer info finner du her.

Frist for nominering er 3. april 2020.


Ledige studentstillinger er lyst ut  

IOR, NIFS og IfP har nå lyst ut stillinger som vitenskapelig assistent, med felles søknadsfrist 5. mars.

Send gjerne info til aktulle kandidater for stillingene.  

Se utlysningene


Call for papers


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 17. feb. 2020 23:59 - Sist endret 18. feb. 2020 09:39