Fakultetsnytt 20. april 2020

Fakultetets Senter for fremragende utdanning inviterer til seminar om Juridisk undervisning i koronatiden fredag 24. april. Seminaret arrangeres i samarbeid med de to andre juridiske fakultetene, og skjer selvsagt på Zoom.

Illustrasjonsbilde for lunsjseminar på Zoom

Lunsjseminarer på Zoom – i ferd med å bli en vane?


Seminar 24 april: Juridisk undervisning i koronatiden: Erfaringer og veien videre

Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden med deltagere fra faglig ledelse ved de tre fakultetene i panelet.

Tid og sted: 24. apr. 2020 13:0014:00,  på Zoom


Lunsjseminar 21. april: Universell utforming og digital undervisning

Ikke alle studenter er like. Tiden er inne til å se særlig på hvordan digital undervisning kan tilpasses ulike studenters behov.

 


Digital undervisning har skapt både nytenking og frustrasjon

Overgangen til digital undervisning mens høyere utdanningsinstitusjoner er stengt ned, har ført til kreativitet og nytenking, men også frustrasjon, viser undersøkelse ledet av Malcolm Langford.  Sammen med Crina Damşa, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved UiO, har han utført en spørreundersøkelse i Facebookgruppa «Digital dugnad i høyere utdanning», 

Det er store sprik i hvordan undervisere opplevde overgangen til digital undervisning etter at alle høyere utdanningsinstitusjoner stengte ned 13. mars i år.

– Vi prøver med denne undersøkelsen å få et første blikk og tidlig kartlegging, så vi kan hjelpe undervisere, studenter og hele sektoren nå, påpeker Malcoml Langford, leder for prosjektet CELL. 

Les resultater av undersøkelsen i Uniforum  


"Take away-biblioteket"               

UB åpner nå et begrenset tilbud for henting av kritisk/nødvendig materiale fra bibliotekets fysiske samlinger.

Les mer i denne aktueltsaken               

Fra Juridisk bibliotek er det mulig å bestille bøker som står i Domus Juridica samt fra magasinene i DB.

Les her om hvordan bestilling og uthenting av bøker kan skje               

Se generell informasjon om digital hjelp fra Juridisk bibliotek      


Ansatte ved UiO skal fortsatt jobbe fra hjemmekontor 

Se nærmere informasjon her

Som det fremgår kan det unntaksvis og etter konkret vurdering gis adgang til kontorplass hvis hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale grunner. Eventuelle søknader sendes til kontorsjef og instituttleder og avgjøres av fakultetsdirektør og dekan.


Kurs i Outlook over nett

Dette er en oversikt over kurs i Outlook som holdes over nett ved hjelp av Zoom.

Neste kurs du kan delta i holdes 21. april, og temaet er kalender i Outlook. 

Se tidspunkter, temaer og meld deg på her


Snakk om: Hvordan bruke læringsassistenter for å følge opp studenter faglig og sosialt?

Bli med og snakk om hvordan vi legger om vår undervisning i disse dager, denne gang med fokus på faglig og sosial oppfølging. LINK -Universitetet i Oslos senter for læring og utdanning - og undervisere ved UiO vil bidra med faglige innlegg, etterfulgt av åpen erfaringsdeling og spørsmål & svar.

Tid og sted: 23. apr. 2020 13:00–14:00, https://uio.zoom.us/j/66647714580


Webinar for utdanningsledere: Hva nå, høstsemester?

Universitetet i Oslos senter for læring og utdanning (LINK) inviterer alle som jobber med utdanningsledelse ved UiO til å delta i erfaringsdeling og diskusjon rundt hva vi har lært og hvordan vi rigger oss for det nye semesteret. Påmelding nederst i arrangementet

Tid og sted: 30. apr. 2020 13:00–14:30, https://uio.zoom.us/j/63807327656

Påmelding her: https://nettskjema.no/a/146526


WEBINAR: Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Meld deg på her


Ønsker du å være medlem i en nasjonal referansegruppe for å påvirke Horisont Europa?

NFR oppretter nasjonale referansegrupper for Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon. Her trengs kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder, som forskning, næringsliv, offentlige virksomheter, investormiljøer og organisasjoner.

Les mer og meld deg på

Frist for å melde din interesse er 28. april.


Lest dette?

  • IT-sjef: Zoom er trygt. Avdelingsdirektør i Uninett, Vidar Faltinsen, forsikret nok en gang ansatte om at Zoom er sikker. (Khrono.no)

  • Søk om tilgang til ATEKST til forskning og studier (ub.uio.no)


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 20. apr. 2020 09:09 - Sist endret 26. aug. 2020 11:37