Fakultetsnytt 4. mai 2020

Mens ansatte sitter på hjemmekontor, utbedres ventilasjon og solskjerming i Domus Juridica. De som tar turen forbi Tullinløkka vil og se at parkanlegget er i ferd med å ferdigstilles.

Bilde av parkanlegget på Tullinløkka - under arbeid.

Parken på Tullinløkka skal etter planen stå ferdig 17. mai. Eva Dobos /UiO


Mens vi sitter på hjemmekontor...

I fravær av studenter og ansatte i Domus Juridica jobber Entra med utbedringer i bygningen. Bedre inneklima, solskjerming og sikring av atriet er noen av de viktigste prosjektene som vil bli ferdigstilt før sommeren.

Les om utbedringene i Domus Juridica


Hjelp til studentene under eksamen

Student-IT gir støtte til studenter som tar eksamen hjemme mens Silurveien er koronastengt. Hvordan kan du lese her.


Ferie 2020

Det nærmer seg ferietid, har du husket å melde tidspunkt for ferie? Fra denne nettsiden finner du svar på spørsmål om ferie og feriepenger.


NFR lyser ut midler - søknadsfrist 27. mai

Hastutlysning: Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv

Forskningen kan ha søkelys på pandemien og tiltakene hver for seg, eller samlet. Prosjektene kan også omhandle myndighetens tiltak/regelendringer innenfor arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken og konsekvenser som følger av dette.

Lenke til utlysningen


IT-hjelp

For IT-hjelp bør du notere disse to kontaktpunktene:


Kurs i Outlook over nett

Se oversikt over kurs i Outlook som holdes over nett ved hjelp av Zoom. Neste kurs du kan delta i holdes 28. april, og temaet er kalender i Outlook. 

Se tidspunkter, temaer og meld deg på her


Gradvis gjenåpning av Botanisk hage

Bildet kan inneholde: blomst, blomstrende plante, hage, anlegg, botanisk hage.

Mange savner tilgangen på Botanisk hage. Nå arbeider UiO for en forsiktig gjenåpning av hagen, men må fortsatt følge smittevernhensyn.

Les mer og se bildet av blomsterhagen

Om botanisk hage på Kulturhistorisk museums nettsted.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 4. mai 2020 08:51 - Sist endret 26. aug. 2020 11:37