Fakultetsnytt 17. august 2020

Etter allmøtet om undervisning fredag 14. august vil det være en fast spalte om digital undervisning i Fakultetsnytt inntil videre.

Vi kan og melde at Senter for europarett har fått nye nettsider.

Skjermdump av Senter for europaretts nettside.

Skjermdump av Senter for europaretts nettside.


Digital undervisning - ressurser for undervisere

Som fast spalte deler Fakultetsnytt ressurser for lærere hver uke - meld inn til fakultetsnytt@jus.uio.no om du har et tips.

Ressursbanken for undervisere og nettsidene om video og undervisning er nyttige å bokmerke

CELL Webinar 20. august: Digitale forelesninger og bruk av verktøy

Høsten 2020 skal alle forelesninger ved Det juridiske fakultet være digitale, i dette webinaret går vi gjennom hvordan du rent praktisk går frem for å digitalisere forelesningsrekken din. 


Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon om håndtering av koronasituasjonen.


Ulla Uberg er død

Vi deler minneord over UiOs kunstforvalter Ulla Uberg. For mange ved fakultetet vil hun være uløselig knyttet til kunsten i våre bygninger, og ikke minst arbeidet med å få på plass kunsten i Domus Juridica.

Minnestund 17. august og kondolanseprotokoll for Ulla Uberg


Green Deal utlysning

Forskningsrådet vil arrangere et seminar torsdag 27. august kl 10.00-14.00 om Green Deal utlysningen. Program, mer informsjon og program vil komme i midten av august.


UiO: Energi – utlysning av reise- og internasjonaliseringsmidler 

Det kan søkes om kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi eller om å få internasjonale forskere/studenter til UiO. Pga den pågående COVID19 situasjonen åpner de for å støtte også nasjonale reiser ut 2020.

Til utlysningen


Senter for europarett har fått ny nettside

Etter mange år med lite synlig og sparsomt oppdaterte nettsider har Senter for europarett nå lansert sine nye nettsider. Se den flunkende nye siden i ny design, og med nytt og rikt innhold.


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 17. aug. 2020 11:01 - Sist endret 17. aug. 2020 12:15