Fakultetsnytt 24. august 2020

Finansdepartementet, tre advokatfirmaer og fakultetet har inngått avtale om finansiering av det tiårige prosjektet "Skatterett@Jus, UiO".

Ekspedisjonssjef Omar G Dajani og dekan Ragnhild Hennum

Ekspedisjonssjef Omar G Dajani og dekan Ragnhild Hennum signerer samarbeidsavtalen.


Digital undervisning - ressurser for undervisere

Vår faste, ukentlige spalte med ressurser for lærere. Har du tips? Send epost til fakultetsnytt@jus.uio.no.

Nyttige sider du kan bokmerke:

Studio er åpent

Ønsker du å lage video til undervisning? I fjerde etasje i DJ ligger fakultetets eget studio, med administrativ støtte tilgjengelig.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde har laget video her, det samme har Lovlab-studentene Karin Johanne Nordby og Marie Legernes Teigen. Se videoer under:

Les mer om studio

Webinarer


Slide/lysark om smittevern

Fakultetet har laget et bilde/slide om smittevern for studenter til Powerpointpresentasjoner som lærere bes vise i starten av undervisningen. 

Last ned slide


Samarbeidsavtale om skatte- og avgiftsrett

I begynnelsen av august signerte fakultetet, Finansdepartementet og tre advokatfirmaer en samarbeidsavtale om prosjektet "Skatterett@Jus, UiO".

– Avtalen er en anerkjennelse av skatte- og avgiftsrettsfaget, og den vil bidra til å skape et større fagmiljø og mer faglig aktivitet, understreket Hennum i talen.

Les mer om avtalen og signeringen 


HUMAK

Jusstudentenes Humanitæraksjon pågår i disse dager med både fysiske og digitale arrangementer. Kommende lørdag er det Livestram med ulike artister.

Formålet for årets aksjon er et samarbeide med Redd Barna om prosjektet «Rullende rettssaler for barn» i Malawi.


Seminar: De nye norske konkursreglene 

Den 11. mai 2020 trådte den midlertidige loven om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 i kraft. Rekonstruksjonsloven erstatter konkurslovens regler om gjeldsforhandling frem til 1. januar 2022.

Innledning ved Marie Meling, stipendiat ved Nordisk Institutt for sjørett.

Tid og sted: 31. aug. 2020 12:00–13:30, Kjerka og/eller Zoom

Les mer om temaet

Påmelding via nettskjema innen 24. august.


Nytt fengselsforskningstidsskrift

Professor i kriminologi Thomas Ugelvik har sammen med fengselsforskere i Storbritannia startet et nytt vitenskapelig tidsskrift som setter mål av seg å bli den ledende publiseringskanalen innen forskning om fengselsstraff og andre former for statlig innesperring.

Les mer om tidsskriftet her


Lansering av Horisont Europa

Den 26.oktober avholder Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet en lanseringskonferanse for kommende rammeprogrammet Horisont Europa. Konferansen varer fra 10.00-11.30 og holdes som et webinar.

Om arrangementet og påmelding 


Research&Innovation Days

EU-Kommisjonen avholder sitt årlige flaggskiparrangement Research&Innovation Days 22.-24.09. der forskning og innovasjon i Europa - inkludert Horisont Europa, vil diskuteres. 

Last ned programmet og følg med på detaljene


Midtveisevaluering: Migranters opplevelser i en nordisk kontekst

Stipendiat Dorina Damsa ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Tid og sted: 26. aug. 2020 12:15–14:00, Zoom møte


Kurs for ledere og medarbeidere

Avdeling for personalledelse har satt opp digitale kurs for ledere og medarbeidere i høst. Les om to aktuelle kurs og med deg på:  

Digital møteledelse 10. og 24. september:  Viktig kompetanse for alle som leder møter. Det vil bli satt opp flere kurs om det blir fullt. 

Påmelding innen 31. august

Selvledelse og effektivitet 27. oktober: Teknikker for å styrke egen effektivitet, mestring og mening i arbeidshverdagen. 

Påmelding innen 12. oktober


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 24. aug. 2020 11:53 - Sist endret 2. juli 2021 11:44