Fakultetsnytt 7. september 2020

Fire av syv norske ERC Starting Grants gikk til UiO,  Mareile Kaufmann på IKRS blant de fire.

Mareile Kaufmann

Mennesker, datamaskiner og software samlet produserer kunnskap om DNA. Det skaper nye problemstillinger og felt som enda ikke er utforsket. Foto: UiO.


Digital undervisning - ressurser for undervisere

Vår faste, ukentlige spalte med ressurser for lærere. Har du tips? Send epost til fakultetsnytt@jus.uio.no.

Uninett-facebookgruppe om Zoom

Ivrig bruker av Zoom? Uninett har en egen Facebook-side for tips, triks og debatt om Zoom.

Fikk du med deg disse webinarene? Se video

Meld deg på nyhetsbrevet til CELL

I nyhetsbrevet til CELL finner du blant annet saker om digital undervisning. Meld deg på nyhetsbrevet (sympa.uio.no)


ERC Starting Grant til Mareile Kaufmann | ERC Starting Grant to Mareile Kaufmann

Fire av syv ERC Starting Grants til norske forskere går til UiO, og Mareile Kaufmann på IKRS er en av de fire.

I prosjektet "Digital DNA - The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence” vil Kaufmann forske på hva som skjer når biologi, teknologi og bevis møtes.  Les mer om prosjektet hennes.

- Four out of seven Norwegian recipients of the European Research Council's (ERC) Starting Grants are from UiO. Mareile Kaufman is one of the four. Kaufmann’s project "Digital DNA - The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence"

examines how digital hardware, databases, software and synthetic biology affect the production of DNA evidence.


Utlysning: Støtte til konvergensmiljøer

UiO:Energi lyser ut støtte til konvergensmiljøer innen bærekraftig energi og energiomstilling, se denne nettsiden.

Det skal avholdes kombinert informasjonsmøte og speed dating event i Forskningsparken 15. september 2020.

Alle som er interessert i å søke om å bli tildelt konvergensmiljø må sende inn skisse. Frist for å sende inn skisse er 30. oktober. Prosjektleder for skisse og senere full søknad må være fast ansatt ved UiO.


Utlysning: UNIFOR-stipendmidler 

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende totalt i overkant av 4,5 millioner kroner på vegne av 42 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. og 15. oktober. Disse stiftelsene er i all hovedsak rettet mot personer (studenter, forskere og ansatte) med direkte tilknytning til Universitetet i Oslo. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av

  • bidrag til organiseringen av konferanser, arrangementer, o.l.
  • vitenskapelig stipend
  • reisestøtte

Se stipendutlysninger her


Ryssdalseminaret 2020   

Det årlige Ryssdalseminaret finner sted på Litteraturhuset 26. oktober. Årets seminar har tre temaer:

  • Markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum
  • NAV-saken
  • Kriselovgivning under koronapandemien.

Robert Spano, president i Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, vil blant annet snakke om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens nasjonale betydning. Finn Arnesen, Benedikte Moltumyr Høgberg og Hans Petter Graver vil også delta.

Fullstendig program og påmeldingsinformasjon finnes her

Endelig påmeldingsfrist er 24. september. Seminaret vil også streames.


Peder Sæther Grant til Nertila Kuraj og Dan Farber

IOR-postdoktorstipendiat Nertila Kuraj og Berkeley-professor Dan Farber har fått et Peder Sæther Grant på 20 000 dollar til prosjektet “Towards a Global Summit on Gene Editing for Environmental Purposes? An interdisciplinary debate on risk, uncertainty and precaution in the new genetic era. ” 


Christina Voigt og Haseeb Gohar valgt til å lede Parisavtalens etterlevelseskomitee

Professor Christina Voigt ble 2. juni 2020 valgt som en av de to første som skal lede Parisavtalens etterlevelseskomitee


Nominering av nivå 2 tidsskrifter

Nasjonalt fagorgan for juridiske fag inviterer alle fagmiljø innen rettsvitenskap til nominering av nivå 2. tidsskrifter og forlag. 

Se vedlegg


Kort årsfest i Aulaen, æresdoktorkreering utsatt til 2021  

Årsfesten 2020 var koronatilpasset med kun 78 gjester i Aulaen med utdeling av UiOs priser og H.M Kongens gullmmedalje til studenter og ansatte.

Les artikkelen om UiOs årfest holdt 2. september


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 7. sep. 2020 23:59 - Sist endret 8. sep. 2020 09:37