Fakultetsnytt 14. september 2020

Denne uken starter Forskningsdagene 2020 med "Hjernen" som tema. Fakultetet bidrar med ett arrangement 23. september på Kulturhuset i Oslo. Arrangementet streames.

Illustrasjonstegning av et menneskehode med mekanisert hjerne.

In what ways do digital brain research and the making of AI overlap? Copyright: Getty Images.


Digital undervisning - ressurser for undervisere

Vår faste, ukentlige spalte med ressurser for lærere. Har du tips? Send epost til fakultetsnytt@jus.uio.no.

Får du mange spørsmål på epost om det samme?

Du kan effektivt håndtere studentspørsmål med diskusjonsforum i Canvas. Spørsmålet og ditt svar blir tilgjengelig for alle på kurset. Studenter kan også hjelpe hverandre i et diskusjonsforum. 

Diskusjonsforum er enkelt å ta i bruk, og flere lærere melder at studenter gjerne tar opp spørsmål i et forum. Ønsker du veiledning for å komme i gang, kan du ta kontakt med Stian Øby Johansen. Han har god erfaring med bruk av diskusjonsforumet i JUS2111 og JUS2211.

Snakk om:

Hvordan øke studentengasjement, bruk av læringsassistenter, helhet og sammenheng i Canvas - dette var noen av temaene i webinar-serien Snakk om, som LINK gjennomførte april-august i år. Webinarserien tar for seg mange av aspektene ved digital undervisning.

Se opptakene fra Snakk om


Forskningsdagene 2020

Temaet for Forskningsdagene i år er "hjernen". Fakultetet bidrar med arrangementet "Digital Brains: Neuroscience, Philosophy and Law in Conversation" der Mareile Kaufmann leder diskusjonen i et panel bestående av Gaute Einevoll, Kristin Bergtora Sandvik, og Gregory M. Reichberg.

Tid og sted: 23.9.2020 kl. 17.00–18.15 på Kulturhuset, Boksen, Youngs gate 6, Oslo


Kurs i Teams

Det vil bli holdt kurs i Teams de to neste ukene. Kursene er på tirsdag og torsdager klokken 13:00-13:45 og holdes over Zoom. 

Målgruppe: Ansatte som ønsker å bruke MS Teams til samhandling og samarbeid

Forutsatt forhåndskunnskap: Ingen

Formål: Kurset gir en introduksjon i bruk og funksjonalitet i MS Teams.

Lenke til kurs med påmelding 


Nominering av nivå 2 tidsskrifter

På vegne av publiseringsutvalget for juridiske fag inviteres det til høring i forbindelse med nominering til nivå 2 for det rettsvitenskapelige miljøet.  Frist for å sende inn forslag er fredag 2 oktober. 

Det inviteres også til å komme med meninger om tidsskrift og forlag som bør flyttes opp på nivå 2, eller settes ned fra nivå 2 til nivå 1.  

Frist for å melde inn nye kanaler på nivå 1 er 30. november, men fagmiljøene oppfordres til å gjøre dette fortløpende hele året. 

Opplysninger om nomiering og innsendelse finner du i vedlagte informasjon.  

Se vedlegg


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg

Mer ...

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 14. sep. 2020 09:18 - Sist endret 17. mars 2021 13:24