Fakultetsnytt 28. september 2020

Digital hjerneforskning var tema under Forskningsdagene med Mareile Kaufmann og Kristin Bergtora Sandvik i panelet sammen med Henrik Syse (PRIO) og Gaute Einevoll (UiO). Arrangementet kan gjenfinnes digitalt.

Fra venstre til høyre: Mareile Kaufmann, Henrik Syse (PRIO), Gaute Einevoll (UiO), og Kristin Bergtora Sandvik. Foto: UiO.

Fra venstre til høyre: Mareile Kaufmann, Henrik Syse (PRIO), Gaute Einevoll (UiO), og Kristin Bergtora Sandvik. Foto: UiO.


Digital undervisning - ressurser for undervisere

Vår faste, ukentlige spalte med ressurser for lærere. Har du tips? Send epost til fakultetsnytt@jus.uio.no.

Canvas-rådgiveren hjelper deg

Morten Hvaal Stenberg er nytilsatt i studieseksjonen, og har blant annet koordineringsansvar for Canvas. Er du faglærer og ønsker litt veiledning i for eksempel hvordan du bygger rom i Canvas? Ta kontakt med Morten.

Zoom i Canvas

Visste du at Zoom kan aktiveres direkte i Canvas, for live-undervisning? Se veiledning om Zoom i Canvas, eller kontakt IT-seksjonen eller ovennevnte Morten for veiledning.


Jurist, kriminolog, fysiker og filosof om digitale hjerner

Under forskningsdagene møttes en jurist, en kriminolog, en fysiker og en filosof på Kulturhuset for å snakke om "digital hjerneforskning". Arrangementet ble strømmet, og kan ses her:

Last ned mediefil

Sykle/gå/løpe til UiO - Høsten 2020

Bedriftsidrettslaget slår et slag for økt fysisk aktivitet blant UiOs ansatte i en tid der så få som mulig bør ta offentlig transport, og bussene er rammet av streik.

De som deltar i sykle/gå/løpeaksjonen, og er medlem av bedriftsidrettslaget kan vinne en sykkel.

I tillegg til å være medlem, må du registrere din aktivitet for å delta i trekningen om premien. Mer om dette på UiO-BIL sine nettsider.


Ny bok om korona og den norske rettsstaten

Institutt for privatrett arrangerer lansering av boken "Pandemi og unntakstilstand – hva COVID-19 sier om den norske rettsstaten" av Hans Petter Graver. Anne Kjersi Befring (IOR) presenterer boken. 

Tid og sted: 7. oktober kl 12:00–13:00, Auditorium 13, DMØ

Les mer om boken

Arrangementet skal ikke strømmes, men det er 41 plasser i Aud 13.

For deltakelse registrer deg via nettskjema innen 6. oktober.


Frokostseminar: Departementenes styring av underliggende etater

Hva skal til for at alle blir bedre? Hva oppnår de som er gode?

Program: 

  • Etatsstyring i tide og utide. Tom Colbjørnsen, professor Handelshøyskolen BI
  • Portvokter eller unødvendig mellomledd ? Embetsverket mellom politisk ledelse og etatene. Dag Thomas Gisholt,  departementsråd Barne- og familiedepartementet
  • Styring, samarbeid og relasjoner – hvordan gjøre hverandre bedre? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet
  • Styring, kommunikasjon og samarbeid mellom departement og direktorat. Margrét Helgadottir, seniorrådgiver Justis-og beredskapsdepartementet

Panelsamtale ledet av Aslak Bonde

Seminaret arrangeres av Partnerforum.

Tid of sted: 9. okt. 2020 08:30–10:30, Akersgt 64, aud. Hovedbølet. Seminaret streames og tas opp på video

Påmelding: Partnerforum.uio.no  Begrenset antall plasser i auditoriet.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 28. sep. 2020 12:02 - Sist endret 8. okt. 2020 15:25