Fakultetsnytt 5. oktober 2020

Bli bedre kjent med Canvas. UiO tilbyr en digital ressurs som kan brukes enten som gjennomgående kurs, eller til fordypning i enkeltheter i Canvas.. 

Canvasressurs - skjermdump

Canvasressurs - selvsagt i Canvas

Foto: skjermdump

Digital undervisning - ressurser for undervisere | Digital resources for teachers

Vår faste, ukentlige spalte med ressurser for lærere. Har du tips? Send epost til fakultetsnytt@jus.uio.no.

Nettkurs og ressurssamling med veiledninger om Canvas ved UiO | Online course and resource collection of instructions on Canvas at UiO.

UiO har laget en Canvasressurs som du kan bruke som  nettkurs eller kun lese om verktøy du er interessert i å lese mer om.  UiO has made available a resource collection on Canvas.

For English you use the language selector in the top of the page.


Seminar om digitale læringsformer: Hva er den nye normalen?

Den siste tidas hurtigdigitalisering på grunn av covid-19 har gitt nye erfaringer og praksiser som både utfordrer og tilfører undervisning og vurdering nye dimensjoner.

Tidspunkt: Fra 28. okt. kl 12:00 til 29. okt. kl 12:00

Seminaret arrangeres av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)

Program og påmelding


Søk om å bli Young CAS Fellow! | Apply for Young CAS Fellow!

The Centre for Advanced Study (CAS) is now accepting applications for the Young CAS Fellow programme of 2021/22. Apply by December 1.

Senter for grunnforskning (CAS) tar imot søknader om å bli Young CAS Fellow 2021/22. Søk innen 1. desember.


First time in the Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition

The Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition brings together university students from all over the world to argue a hypothetical human rights case. In 2020, the University of Oslo (UiO), through the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), participated in the Competition for the first time.

UiO was represented by a team comprised of Carlos J. Calleja Ahmad and Eduardo Sánchez Madrigal, and coached by NCHR’s Head of Department, Gentian Zyberi. Both Carlos and Eduardo are second-year students at the Theory and Practice of Human Rights master’s programme and work as research assistants at the Department of Private Law and NCHR respectively.


Endring i ledergruppen ved Juridisk bibliotek

Randi Iversby skal fungere som assisterende bibliotekdirektør ved UiO fra 1. oktober i år til 30. juni neste år. Hilde Westbye vil fungere som leder for Juridisk bibliotek i perioden. Hun vil dele sin tid mellom denne oppgaven og å være faglig koordinator i CELL. Med seg i ledergruppa for Juridisk bibliotek har hun Anne Gunn Bekken (leder for publikumstjenester) og Mari Lundevall (leder for samlinger).


Nye vitenskapelige assistenter fra januar 2021 

Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Nordisk institutt for sjørett har ansatt til sammen 16 jusstudenter som vitenskapelige assistenter. De ansatte skal skrive masteroppgave på 60 studiepoeng:

  • IOR: Atoofah Naqvi, Sebastian Langbakk, Anja Tryti, Jonas Engebretsen Fougner
  • NIFS: Alexander Sæthern, Daniel Hagen, Karoline Aarvold, Louise Billie Grønneberg-Fensbekk,  Gullik-André Fjordbo, Chris André Jørgensen, Andreas Runde, Sandra Ulleland
  • IfP: Fanny A Bardoz, Aksel Kolstad, John André Nebb Ek, Pernille Bergan Yan

Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 5. okt. 2020 08:58 - Sist endret 5. okt. 2020 13:38