Fakultetsnytt 19. oktober 2020

Før helgen besluttet fakultetsledelsen at alle skoleeksamener skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

Eksamenssal i Silurveien 2

Ingen skoleeksamener i Silurveien høsten 2020. Foto: ©UiO


Seks nye professorer ved fakultetet

Vedtak om opprykk til professor i rettsvitenskap ble fattet i ITU møte 12. oktober. Disse har fått opprykk til professor i rettsvitenskap (søknadsrunden 2019 ):

 • Anders Løvlie (IOR)
 • Birgitte Hagland (IfP)
 • Harald Irgens- Jensen (IfP)
 • Maria Astrup Hjort (IOR)
 • Marte Kjørven (IfP)
 • Tone Wærstad (IfP)

Årets Ryssdalseminar

Seminaret har tre temaer

 • Markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum
 • NAV-saken
 • Kriselovgivning under koronapandemien

Påmeldingen er avsluttet, men det er mulig å følge seminaret på nett.

Tid og sted: 26. oktober kl 9:00 – 15:30, Litteraturhuset   

Program og lenke til strømming her


Onlineseminar: Rasisme, ytringsfrihet og islam

Stiftelsen Fritt Ords prosjekt «Islam i Norge» inviterer til onlineseminar 20. oktober 2020 kl. 18:00–19:30

Lenke til strømming  

Program 


Nyheter fra UiO:Energy

Se nyheter, aktuelle saker og utlysninger i UiOs satsing UiO:Energy

Klikk her 


EU-relaterte konferanser om nye Horisont Europa  

Forskningrådet arrangerer to konferanser i forbindelse med lanseringen av EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon som starter 1. januar 2021.   

 • Norsk lansering av Horisont Europa. Dato: 26.10 2020. Arrangementet strømmes. Se programmet
 • Missions på norsk - Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020. Dato: 25.11 2020. Arrangementet strømmes. Program og påmelding her 

Nominering av tidsskifter til nivå 1 har frist 30. november

Har du i 2020  publisert  i kanaler som ikke er registrert på nivå 1? Du har fortsatt muligheten til å melde kanalen inn på nivå 1.

Du kan sende forslagene dine inn direkte til NSD-registeret via denne lenken 


Enighet om hovedoppgjøret - se hovedpunktene

Staten, og LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne kom til enighet om årets hovedoppgjør etter bistand fra riksmegleren. 

 • I avtalen med LO, YS og Unio gis et sentralt tillegg på 0,44 prosent med virkning fra 1. oktober 2020. Ansatte i lønnstrinn 47-63 får et tillegg på 0,54 prosent. Det settes ikke av sentrale midler til lokale lønnsforhandlinger på denne avtalen i år.
 • I avtalen med Akademikerne skal 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet. De lokale lønnsforhandlingene skal være avsluttet innen 30. november, men avtaleteksten er justert slik at det er økt fokus på å finne lokale hensiktsmessige løsninger på hvordan lokale forhandlinger gjennomføres.
 • Partene har også blitt enige om at boliglånsrammen i Statens pensjonskasse skal økes fra 2 millioner til 2,3 millioner. I tillegg til økonomien er partene enige om felles innsats for å nå bærekraftsmålene, og for arbeid for likestilling og mot diskriminering.

Søke forsknings- eller utdanningstermin?

Fristene for å søke vår og høst 2021 for termin i 2022 er henholdsvis 1. februar og 1. september. Se nettside om frister og regelverk.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillingar.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 19. okt. 2020 09:10 - Sist endret 19. okt. 2020 12:02