Fakultetsnytt 9. november 2020


Webinar om innføring av Plan S fra 2021

Forskningsrådet innfører Plan S som trer i kraft fra 2021, og vil gjelde for nye prosjekter som får finansiering gjennom utlysninger i 2021. Det innebærer at Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter fra nyttår blir oppdatert med nye krav om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner.

Les om åpen tilgang og Plan S

Bli med på webinar om de nye kravene 20. november 2020 kl 13.00 -14.30


Seminar: Digital revolusjon - hvordan ta makten og friheten tilbake

Teknologiselskapene utvikler stadig mer avanserte former for kunstig intelligens som kan løse sentrale oppgaver, men også true friheten vår mer fundamentalt enn noen gang i historien. I boka "Digital revolusjon - Hvordan ta makten og friheten tilbake" viser Hilde Nagell hvordan det er mulig å ta kontrollen tilbake til folk flest og til demokratiet.

Senter for rettsinformatikk inviterer til digital seminar med Hilde Nagell fra Tankesmien Agenda.

Tid og sted: 8. desember 2020 kl 12:15 –13:15, Zoom

Mer om foredraget og påmelding 


Årets siste doktorkreering

3. desember holdes årets siste seremoni i Aulaen hvor doktorandene kreeres til doctor av UiOs rektor. Seremonien består av en kort presentasjon av alle doktorandenes avhandlinger, taler av rektor og en av doktorandene og kulturelle innslag.

Klikk her for strømming

Tid og sted: 3. des. 2020 kl 17:00–18:45, Universitetets Aula


Bedriftsfysioterapeutens tips til deg som jobber hjemmefra

Nå om dagen jobber de fleste ved hjemmekontor. Dette er en midlertidig løsning, og de aller fleste vil om en tid komme tilbake til sine opprinnelige arbeidsplasser når situasjonen har bedret seg.

Inntil da kommer det noen tips til hvordan det er lurt å jobbe hjemmefra hvis man ikke har et eget kontor hjemme fra før.

Se tipsene som kan hjelpe deg til å legge forholdene til rette


Arbeidstid i julen

Ser du fram til å kunne senke farten litt i den kommende julehøytiden? I tillegg til helligdagene får du én dag fri i romjulen og har anledning til å begynne arbeidsdagen klokken 10.00 der arbeidsforholdene tillater det. 

Nytt i år: Fridagen kan benyttes mandag 28. desember, tirsdag 29. desember eller onsdag 30. desember.

Se fridagene og registrer den ekstra fridagen i HR portalen


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 13. nov. 2020 09:50 - Sist endret 12. jan. 2021 12:38