Fakultetsnytt 30. november 2020

Nå kan du få nå tilgang til aviser og tidsskrifter fra hele verden gjennom PressReader.

Skjermdump fra PressReader

Skjermdump fra PressReader.


Utdanningskonferansen 2020

1. desember inviterer UiO til utdanningskonferanse. Dette er tredje gang konferansen arrangeres og årets versjon er heldigital. UiOs utdanningskonferanse er en arena hvor vi kan lære av hverandre og hente nye impulser. 


Tilgang til 7400 aviser og magasiner

UiOs studenter og ansatte får nå tilgang til PressReader. Tjenesten lar deg lese over 7400 dagsaviser og magasiner fra store deler av verden. Blant de norske avisene finner vi Aftenposten, Dagsavisen og en rekke regionaviser.

Les mer om PressReader og få tilgang 


CELLs digitale lunsjseminarer #17: Sosialt entreprenørskap

Hva er sosialt entreprenørskap? For noen er det profitt, for andre dreier det seg om å løse samfunnsproblemer.

4. desember viser CELL hvordan studenter har laget en digital løsning for å klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 

Tid og sted: 4. des. 2020 12:0013:00 på Zoom.


Norwegian and International Support to Human Rights Defenders - under and after COVID-19

The Norwegian Center for Human Rights (NCHR) and the Norwegian Human Rights Fund (NHRF) have the pleasure of inviting key institutions and individuals to strategize on how to advance the agenda on the Right to Defend Rights and support to human rights defenders in the frontline.

Time and place: December 4, 2020 1:00 PM–4:00 PM, Digital via Zoom

See the program and register here 


UN 75th Anniversary: Reflections and key challenges ahead

This event is part of Oslo Peace Days 2020 and will be focusing on pertinent global challenges, including human rights accountability, countering climate change, managing migration, and dealing with organizational challenges of the United Nations (UN).

Time and place: Dec. 8, 2020 4:00 PM–6:00 PM, Digital via Zoom.


Nordic Covid-19 lockdowns: Locked up, locked in and locked out

How has government policies and local interventions adopted to curb the spread of Covid-19 affected prisoners in penal institutions and elderly residents of nursing homes across Sweden, Denmark and Norway?

Join the webinar on  Dec. 7, 2020 11:00 AM12:00 PM, Zoom


The Hague Academy of International Law

Programs for Summer Courses 2021 in Public International  Law and Private International Law is published on the website of the Academy.

See also information and application guidelines at Centre for Studies and Research


Minner om: Valg til fakultetsstyret 

Det skal det velges én fast representant med to rangerte vararepresentanter av og blant vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger til fakultetsstyret. Gjenvalg av en eller flere av dagens representanter er mulig. Funksjonstiden for de som velges er 01.01.21-31.12.21. 

Utfyllende informasjon om fakultetsstyret finnes i fakultetets administrasjonsreglement §§ 2-8

Se valgreglementet for UiO

Valgstyret ber om at forslag til kandidater sendes til valgstyrets sekretær Eirik Haakstad, senest 4. desember 2020.

Valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden 11. til 18. desember 2020.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 30. nov. 2020 09:25 - Sist endret 30. nov. 2020 10:55