Fakultetsnytt 21. desember 2020

Kommunikasjonsseksjonen ønsker alle en riktig GOD JUL og det beste for 2021!

Fakultetsnytt er tilbake i uke 2/2021.

Julegran på Universitetsplassen

Julegrantenning - med publikum til stede. Foto: Jarli&Jordan/UiO


God uttelling til jussprosjekter

Norges forskningsråd har i desember kunngjort resultatene fra flere av årets utlysninger som får finansiering  med start i 2021. To av fakultetets prosjekter nådde opp i konkurransen om midler, hhv under programmet Samarbeids- og forskningsprosjekter og Unge forskertalenter:  

  • Prosjektet  "Societal Security and Digital Identities" (SODI) ledes av Marte Kjørven ved Institutt for privatrett. Prosjektets mål er å undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre oss mot misbruk av elektroniske ID systemer. Prosjektet har fått en bevilgning på 24 millioner NOK. Les mer om SODI
  • Prosjektet "Promoting Justice in a Time of Friction" (JustExports), ledet av Kjersti Lohne ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, vil ta for seg hvordan skandinaviske land «eksporterer» ideer og praksiser fra strafferettsfeltet gjennom internasjonalt samarbeid, og se på både likheter og forskjeller mellom de ulike landene. Les mer om JustExports

To prosjekter ved fakultetet får støtte gjennom NORADS NORHED II-utlysning, dette er prosjektet "Women's, children's and nature's rights in environmental governance" ved Institutt for offentlig rett og "Partnership for Peace: Better Higher Education for Resilient Societies" ved Norsk senter for menneskerettigheter.


Utlysning ved l'Institutt français de Norvège

Det lyses ut Åsgårdmidler til 3 forskjellige én-ukes opphold i Frankrike. Programmets hovedmål er å utvikle den vitenskapelige utvekslingen mellom Frankrike og Norge og tilrettelegge for forskningssamarbeid og teknologioverføring.

Fristen er blitt utvidet til 15. januar 2021.

Det er mulig, i lys av COVID19, også å legge opp til digitalt mobilitet.

Se utlysningen


Jusstudenter på internasjonal prosedyrekonkurranse 

Camille Zuber, masterstudent i Maritime Law, og Roberto Coll, masterstudent i Public International Law, ble inviteret av Det juridiske fakultet til å representere Universitetet i Oslo i en Moot Court på IUCNs andre World Environmental Law Congress. Kongressen skulle opprinnelig finne sted i mars i Rio de Janeiro, men ble på grunn av korona gjennomført digitalt 1. desember 2020. Zubers og Colls moot-spørsmål var: What obligations do States have under international law to protect forests under their national jurisdiction, as a response to climate change and for the benefit of present and future generations?

Studentene ble veiledet av Christina Voigt. Deltagelsen ble støttet av PluriCourts.

Les mer


To ekstra fridager i romjulen

Alle ansatte får to ekstra fridager til benyttelse i romjulen, slik at det blir tre fridager totalt. Man må selv oppdatere i HR-portalen.

Se mer info og veiledning om overføring av plusstimer


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 21. des. 2020 15:39 - Sist endret 22. des. 2020 10:36