Fakultetsnytt 15. mars 2021

Fakultetets Strategi 2030 legges ut på høring denne uken med høringsfrist 20. april.

Stragegi2030-grafikk

Fakultetets Strategi 2030 ut på høring

Frem til 20. april i år kan du levere dine innspill til strategiutkastet via et nettskjema. Du finner nettskjemaet og strategiutkastet på fakultetets strateginettsider. Alle enhetene ved fakultetet er inviterte høringsinstanser i tillegg til studentutvalget.


Husk fristen for innlevering av refusjoner: 19. mars

Fra 1. mai 2021 går Universitetet i Oslo over til en nytt økonomi-, lønns- og personalsystem.  Endringene påvirker frister for blant annet reiseregninger og refusjoner og innkjøp i en overgangsperiode.

Alle refusjoner må være levert innen 19. mars. Se de andre viktige datoer for innføring av det nye systemet


Hjelp med å få studenter til å svare på spørreundersøkelse

Skjermdump fra spørreundersøkelse

Denne uken sender fakultetet ut en spørreundersøkelse til jusstudenter om Infosenteret, Student-IT og bibliotekstjenesten. Resultater fra undersøkelsen vil bli brukt i arbeidet med å utvikle tjenestene.

Vi trenger din hjelp: Skal du undervise og møte studenter i løpet av denne uken, setter vi pris på om du kan oppfordre studenter til å svare på undersøkelsen. Svarfrist er 24. mars

Les mer om undersøkelsen


Webinar 19 March: Learning Analytics and Data Privacy - Legal foundations in Higher Education

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, skrift, logo, grafikk.How can higher education institutions balance the need for better knowledge about student learning and with the duty to comply with the GDPR?

Time and place: 19. mars 2021 12:00–13:00, Use this link for registration.


Webinar: Fra vaksinepass til passérseddel?

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren? 

Illustrasjonsfoto: Pass med kort og teksten Covid19Siden våren 2020 har det pågått en internasjonal debatt om vaksinepass. Diskusjonen som nå pågår om koronavaksinasjoner peker imidlertid i retning av mulig utvidet bruksområde for vaksinepassene: At de ikke skal være begrenset til grensepasseringer, men også skal kunne anvendes innenlands og lokalt. 

Moderator er Kristin Bergtora Sandvik, professor i Rettssosiologi ved Juridisk fakultet og Research professor i humanitære studier ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. 

Tid og sted: 23. mars 2021 10:00–11:00, Zoom


Webinar om virtuelle forhandlinger i voldgiftssaker 

Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR) ved Juridisk Fakultet UiO, arena for voldgift og tvisteløsning, arrangerer 25. mars kl 16:00 en paneldebatt om dette stadig mer praktiske temaet.

Se program og link til påmelding

Påmeldingsfrist er tirsdag 23. mars. Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før Webinaret.


Webinar om aksjeeieres lojalitetsplikt

Webinaret er et samarbeid mellom de juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo (v/Oslo Senter for Kommersiell rett), Stockholm (v/Stockholm Centre for Commercial Law) og Århus

Tid og sted: 26. mai 2021 15:00–17:00, Zoom

Se program og link til påmelding

Påmeldingsfrist er 20. mai. Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før Webinaret.


Arbeidstid i påsken

Ansatte i Staten har fri fra kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag i den grad arbeidsforholdene tillater det.

For øvrig er følgende dager fridager i påsken: skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. og 2. påskedag. I år gjelder dette 1.-5. april.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 15. mars 2021 09:05 - Sist endret 22. mars 2021 08:52