Fakultetsnytt 22. mars 2021

UiO får nytt personal-, lønns- og økonomisystem, det påvirker oss på flere måter, og det er noen frister å merke seg.

Bilde av mobiltelefon med DFØ-appen.

Med nytt personal-, lønns- og økonomisystem følger en app for flere funksjoner du har bruk for.


Viktig å huske ved overgangen til nytt personal-, lønns- og økonomisystem

Det er flere datoer du bør notere deg før UiO går over til en nytt økonomi-, lønns- og personalsystem 1. mai. Planlegger du å søke lån i nær fremtid, bør du sikre deg de digitale lønnsslippene senest 30. april.

Mer om hva du må passe på, leser du her.

Vi minner om webinarer


Domsreferater fra EMD

EMD-bulletin er et månedlig nyhetsbrev med oversikt over og sammendrag av de siste og viktigste avgjørelser fra EMD utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter. Du kan få den tilsendt automatisk/fritt om du ønsker det.

De første bulletinene for 2021 er  publisert.


Arbeidstid i påsken

Ansatte i Staten har fri fra kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag i den grad arbeidsforholdene tillater det.

For øvrig er følgende dager fridager i påsken: skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. og 2. påskedag. I år gjelder dette 1.-5. april.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 22. mars 2021 09:31 - Sist endret 22. mars 2021 16:02