Fakultetsnytt 12. april 2021

Skrivenatt for studenter, nøytral Zoombakgrunn og opprykksseminar for kvinnelige førsteamanuenser er blant stikkordene denne uken.

Zoom-bakgrunn i blått med UiO-logo

Ønsker du en nøytral bakgrunn til møter og undervisning på Zoom - UiO har flere varianter.


Skrivenatt 2021

Universitetsbiblioteket arrangerer skrivenatt 15. april med workshops med praktiske tips, og foredrag som kan hjelpe studentene til å skrive bedre, uansett hva de studerer. Skrivenatten er digital i 2021 - tips gjerne studenter om muligheten til å få inspirasjon til alle deler av skriveprosessen.


Viktige datoer ved overgang til nytt lønn-, personal- og økonomisystem

1. mai 2021 går UiO over til nytt lønns- og økonomisystem. Det innebærer at dagens HR-portal blir erstattet med en ny selvbetjeningsportal og en app for registrering av tid, fravær, reiser m.m.

Innen 30. april må de som fører timer i HR-portalen sørger for at den er oppdatert, samme dato er siste mulighet for å laste ned lønnslipper for dokumentasjon.


Søk om stipendmidler for å få mer tid til å kvalifisere deg for opprykk til professor

Det er lyst ut kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser. Hensikten med stipendet er å få frigjøre tid fra for eksempel undervisning eller administrasjon, slik at man får mer sammenhengende tid til å drive forskning, skrive artikler eller andre aktiviteter som gjenstår for å kvalifiser til professor.

 Søknadsfrist: 7. mai


Opprykkseminar for kvinnelige førsteamanuenser

Koordineringsgruppe for likestilling ved UiO  tilbyr opprykkseminar. Det vil tas opp opprykksreglene og svare på spørsmål knyttet til dette. Det vil også gis tips og råd om pedagogisk mappe.

Tid og sted: 25. mai 2021 09:00–11:30, Zoom (lenke til Zoom-rommet vil bli sendt ut på forhånd) påmeldingsfrist: 20. mai

Program og påmelding


Frist for å besvare spørreskjema om forskningsorganisering er 16. april

Alle vitenskapelig ansatte ved fakultetet har fått tilsendt lenke til spørreskjemaet om forskningsorganiseringen ved fakultetet. Målsettingen med denne spørreundersøkelsen er å få informasjon om hva fakultetets enkeltforskere synes om dagens forskerorganisering generelt og forskergruppeorganiseringen spesielt.

Les mer om spørreundersøkelsen


UiO-bakgrunn til Zoom

Bildet kan inneholde: fargerikhet, produkt, rektangel, azure, skrift.Hvis du ønsker en mer nøytral bakgrunn til Zoommøtene enn palmesus eller verdensrommet, kan du laste ned de nye UiO-bakgrunnene.

Bakgrunnene finnes i flere farger og varianter, og på nedlastingssiden finner du en "how to" for å laste opp og ta dem i bruk.


Kurs om automatisering av funksjoner i Outlook

Hurtigklikk, hurtigtrinn, quick parts, regler m.m.

Tid: Tirsdag 13. april kl 12 – 13 (Zoom)

Kursserien har egen hovedside. Her finner du oversikten over alle kurs, linke til Zoom og nettskjema til påmelding. 


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 12. apr. 2021 09:22 - Sist endret 12. apr. 2021 12:43