Fakultetsnytt 19. april 2021

Anne Kjersti Befring og Mareile Kaufmann er blant bidragsyterne under Bioteknologidagen 2021, som er digital og går over to dager.

Programbilde for Bioteknologidagen 2021

Bioteknologidagen 2021 har et program med stor faglig spennvide.


Bioteknologidagen 21. og 22. april 2021

Bioteknologirådet inviterer til Bioteknologidagene 2021 - et gratis, heldigitalt arrangement med bidrag fra Universitet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

I Oslo står assistert befruktning og genetiske selvtester på programmet. Konferansier er Åsmund Husabø Eikenes (MatNat) og en rekke innledere kommer fra UiO, bl.a. Elisabeth Gråbøl-Undersrud fra Pyskologisk institutt, Anne Kjersti Befring fra JUS og fra MedFak deltar Péter Fedorcsák, Dag Undlien, samt Eira Bjørvik (Institutt for helse og samfunn).

Tid og sted: 21. apr. 2021 15:00 –22. apr. 2021 17:30, Digitalt

Program og påmelding.   


Valg til Universitetsstyret

Hvem skal være med og styre utviklingen av Universitetet i Oslo framover? I perioden 31. mai 2021-7. juni 2021 skal det velges styremedlemmer til Universitetsstyret – universitetets øverste organ:

Det skal velges kandidater for alle ansattgrupper, det vil si faste vitenskapelige ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrative ansatte. De som foreslås bør være forespurt og ha sagt seg villig til å stille til valg. Forslag til kandidater må være hos valgstyret innen 30. april kl. 9:00. Forslaget legges fortrinnsvis inn via nettskjema eller sendes valgsekretariatet@admin.uio.no

Se valgreglementet § 10 om forslag på kandidater:

 Informasjon om styrevalget 


Forelesningens fremtid - CELL Norge webinar

Siden mars 2020 har forelesningen vært digital som hovedregel ved alle de tre juridiske fakultetene i Norge. Hva gjør denne erfaringen med forelesningens fremtid?

Vil vi gå tilbake til forelesninger i store auditorier? Eller har forelesningen flyttet over til digitale flater for godt?

Tid og sted: 30. apr. 2021 11:30–13:00, Zoom

Mer info om panelet og programmet


Course in research data management 

As a part of the Skills development for research data project, The University of Oslo Library, together with Digital Scholarship Center, will give a series of courses on research data management, including:

  • Introduction to research data management
  • Data management planning
  • Data organization, metadata, and documentation
  • Data classification and storage selection
  • Ethics, privacy, and data protection
  • Sharing and archiving research data
  • Data discovery

The courses are open to all PhD students, Postdocs, researchers, and research staff at UiO, and will be held between April 28th and May 21st in an online format via Zoom.

Read more about the content of the courses and to sign up 


2021-2022 Peder Sather Center Call for Proposals

Application deadline is  postponed til 1st of June.

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from eight Norwegian universities. The Center offers grants of between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years.  Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

Read more and download the Application form


Utlysning: Young CAS Fellowships for perioden januar 2022 - desember 2023

Søknadsfristen er 9. juni 2021.

Young CAS Fellow-ordningen er et tilbud til forskere under 40 år som ønsker ekstra midler og støtte til sitt forskningsprosjekt for å gjennomføre workshops og et forskningsopphold. CAS stiller med midler, lokaler og administrativ støtte til gjennomføringen.

Se utlysningen her 

Engelsk versjon


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 19. apr. 2021 09:49 - Sist endret 19. apr. 2021 10:59