Fakultetsnytt 26. april 2021

Bli kjent med Horisont Europa: Forskningsrådet inviterer til tematiske kickoffs i syv morgensendinger  i uke 17 og 18.

Illustrasjon for Horisont Europa

Tematiske kickoff viser mulighetene for norske søkere til Horisont Europa


Tematiske kickoff viser mulighetene for norske søkere til Horisont Europa

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder. 

Forskningsrådet inviterer til syv morgensendinger mellom kl. 9 og 10 i uke 17 og 18 der du blir kjent med de ulike temaene i Horisont Europas utlysninger om samfunnsutfordringer. Dette kan gi innsikt i hvor Forskningsrådet mener det er gode muligheter for norske aktører og bli en god innføring i kommende utlysninger av interesse i Horisont Europa

Velg tema og meld deg på 


Conference on Climate and Energy Law

Third Annual Conference of the Transatlantic University Collaboration for Climate and Energy Law (TUCCCEL): "Legal pathways towards climate neutrality and low carbon energy systems:  Norwegian perspectives"

The conference is organised this year by the University of Oslo Faculty of Law, in cooperation with the University of Colorado, the University of Denver Sturm College of Law and the University of Copenhagen Faculty of Law.

Attendance: The conference is free of charge and open to all. It will take place on the digital platform Zoom.

Time and place: Apr. 28, 2021 4:00 PM-7:00 PM, Zoom

Link to the program and registration  


Begynnerkurs i programvare for databehandling og statistikk   

Introduksjonskurs for deg som ønsker å komme i gang med SPSS til databehandling og statistikk

Kurset går over tre dager, i sesjoner på to timer.

Dag 1: Tirsdag 4. mai 13:15 - 15:00

 Dag 2: Onsdag 5. mai 13:15 - 15:00

Dag 3: Torsdag 6. mai 13:15 - 15:00

Mer informasjon og påmelding finner du her:

Introduksjonskurs for deg som ønsker å komme i gang med R og RStudio til databehandling og statistikk

 Kurset går over tre dager, i sesjoner på to timer.

 Dag 1: Tirsdag 25. mai 13:15 - 15:00

 Dag 2: Onsdag 26. mai 13:15 - 15:00

 Dag 3: Torsdag 27. mai 13:15 - 15:00

 Mer informasjon og påmelding finner du her:


Ansatte får 7.000 kroner i kompensasjon for utgifter ved hjemmekontor

Engangsytelsen utbetales i slutten av april og går til ansatte i aktivt arbeidsforhold med en brøk på over 20 prosent.

– Våre ansatte har tatt sin del av koronadugnaden og gjort en iherdig innsats fra hjemmekontor. UiO har forsøkt å legge til rette for en god arbeidshverdag hjemme gjennom ulike digitale tilbud og tilgang på fysisk utstyr, men vi er også klar over at situasjonen har medført ekstra utgifter for mange. Derfor har vi besluttet å gi denne kompensasjonen, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Les mer om kompensasjonen


Opplæring i den nye selvbetjeningsportalen som erstatter HR-portalen

DFØ tilbyr et webinar der de går gjennom funksjonalitet i den nye selvbetjeningsløsningen og DFØ-appen som erstatter dagens HR-portal. Webinaret er et frivillig tilbud til alle ansatte. Kurene varer i 2 timer, mellom kl 9-11. 

Les mer om de ulike webinarene og meld deg på innen 30. april kl 11.00.

3. mai: Opplæring i den nye selvbetjeningsløsningen for teknisk-administrativt ansatte

4. mai: Opplæring i den nye selvbetjeningsløsningen for vitenskapelig ansatte

5. mai: Training in the new self-service portal for international employees

 Påmelding 


Universell utforming: Verktøykasse for teksting av video-opptak

Verktøykassen er ment som en veiledning i hvilke løsninger og verktøy instituttene kan velge blant for å møte krav om universell utforming når man publiserer opptak av webinarer o.l. som har eksterne som målgruppe. 

Se informasjon om verktøykassen 


Stor interesse for studieprogram fra Det juridiske fakultet

UiO er førstevalget for et stort antall søkere, og studieprogrammene i kriminologi og rettsvitenskap fortsetter å være populære blant søkerne med blant annet Kriminologi (årsenhet) som har13,6 søkere per studieplass.

Den som vil fordype seg i søkerstagtistikk finner tall hos Samordnet opptak.


Vi minner om..


Korona-selvtest i Professorboligen

Studenter og ansatte som skal oppholde seg i UiO-byggene oppfordres til selvtesting. Testene kan hentes i Professorboligen mellom kl 9 og 15 mandag til fredag. Testen kan de ta hjemme i egen stue eller hybel.

Se tilbud om selvtest for UiO-ansatte og studenter - Universitetet i Oslo 


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Minner om webinaret ...

Forelesningens fremtid - CELL Norge webinar

Vil vi gå tilbake til forelesninger i store auditorier? Eller har forelesningen flyttet over til digitale flater for godt?

Tid og sted: 30. apr. 2021 11:30–13:00, Zoom

Se panelet og programmet


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 26. apr. 2021 08:37 - Sist endret 26. apr. 2021 12:58