Fakultetsnytt 10. mai 2021

To av UiOs fem priser går i år til forskere ved Det juridiske fakultet: Prisen for yngre forskere går til Maja Janmyr og Forskningsprisen til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

Illustrasjon for Horisont Europa

UiOs prisvinnere, Maja Janmyr midt i nedre bilderekke og Andreas Føllesdal (øverst t.h.) og Geir Ulfstein (nederst t.h.). Foto: UiO.


Prisdryss fra UiO til jussforskere

I kunngjøringen fra UiO sies blant annet dette om prisvinnerne:

Prisen for yngre forskere

Professor Maja Janmyr, Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet. Janmyr har på kort tid blitt en anerkjent ekspert på flyktning- og migrasjonsrett, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bygget opp et migrasjonsforskningsmiljø ved fakultetet, som har knyttet til seg mange anerkjente forskere på feltet.

Les intervju med Maja Janmyr

Forskningsprisen

Professor Andreas Føllesdal og professor Geir Ulfstein, PluriCourts, Det juridiske fakultet. Føllesdal og Ulfstein har gjennom en tverrfaglig tilnærming lagt grunnlag for banebrytende forskning om det internasjonale rettssystemet.


«Bedre læring, bedre jurister» - webinar # 1

Kultur for studentaktiv læring. Hva innebærer det, og hvilken betydning har en slik kultur for studentenes læring? Webinaret arrangeres av UiB i samarbeid med blant annet CELL-Norge.

Tid og sted: Tirsdag 11. mai kl. 1015-1130 i Zoom


Har du meninger om hvordan Forskningsrådet investerer i muliggjørende teknologier?

Forskningsrådet  ber om innspill til revidering av porteføljeplan for Muliggjørende teknologier. Hvordan bør de investere i IKT, nanoteknologi, bioteknologi og andre muliggjørende teknologier framover? Meld deg på for å følge innspillsmøte med utvalgte deltakere og få informasjon om hvordan du også kan gi innspill.

Tidspunkt: 11. mai kl 10.00 - 12.00, Zoom

Følg innspillsmøte og meld deg på 


Jon Bing Memorial Seminar: Towards a New Legal Framework for AI in Europe 

The Jon Bing Memorial Seminar is an annual event arranged close to the time of his  birthday, dedicated to honouring one of the leading pioneers in research on law and computer technology.

See the program and register here

Time and place:  25. mai 2021 13:00–16:30, Zoom


Information and welcome meeting for new international employees

The University of Oslo takes pleasure in inviting all international employees, researchers and Ph.D. candidates who have joined our institution recently to a welcome and orientation meeting.

Time and place: May 11, 2021 8:45 AM–11:30 AM, Zoom (link will be sent to all registered participants)

Program and registration 


Overgang til ny selvbetjeningsportal og app 

1. mai har UiO gått over til nytt lønns- og personalsystem. Nå kan du registrere tid og fravær i den nye selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen.

Les om innlogging til selvbetjeningsportalen, DFØ-appen, registrering av arbeidstid m.m.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 7. mai 2021 16:31 - Sist endret 11. juni 2021 13:16