Fakultetsnytt 18. mai 2021

UiOs podcastserie "Universitetsplassen" byr på temaet vaksinepass med Kristin Bergtora Sandvik og Anne Kjersti Befring i samtale med programleder Jorunn Kanestrøm.

Illustrasjon for Horisont Europa

- Det å innføre et vaksinepass må begrunnes godt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.


Podcast om vaksinepass

Hvilket vaksinepass bør vi få i Norge, og hvorfor er det slik at vi også kan miste litt frihet ved å innføre vaksinepass? Og hva med fattige land, hvordan kan rike lands vaksinasjonsprogrammer og vaksinepass påvirke dem? 

Lytt til podkast om vaksinepass med Kristin Bergtora Sandvik og Anne Kjersti Befring på Universitetsplassen


Skal veilede i hybridundervisning

Terje Tolleshaug

Terje Tolleshaug har tiltrådt i ei nyoppretta prosjektstilling ved fakultetets IT-seksjon. Han skal ha ansvar for å lære opp og veilede lærere i hybridundervisning.

- Det kan bli utfordrende å ivareta studentene som er i klasserommet og studentene som er på nett samtidig. Derfor er det viktig at foreleserne får tid til å prøve løsningene, slik at dei blir trygge og kan tilpasse deira forelesninger - seier Tolleshaug.


Seminar: Plenumsavgjørelsene om myndighetsoverføring til EU-byråer

Med Høyesteretts plenumskjennelse i ACER-saken, og betenkningen om Jernbanepakke 4 som bakteppe, tar seminaret opp spørsmålet om i hvilken utstrekning Grunnloven § 26(2) gir Stortinget kompetanse til å overføre myndighet til EU-byråer med alminnelige flertallsvedtak.

Tid og sted: 27. mai 2021 12:00–13:00,  Zoom


Kandidater til Universitetsstyret

Valgstyret har godkjent kandidater til Universitetsstyret for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrative ansatte.

Kandidater i alle de tre ansattegruppene er nå klare for valg til Universitetsstyret – Universitetets øverste organ. Valget er mellom 31. mai og 7. juni 2021.

Se lister over godkjente kandidater


Jean Pictet Mout Court Competition 2021

A team composed of three students from the University of Oslo took part in the 35th round of the Jean Pictet Moot Court Competition, which took place between 3-10 April in Durrës, Albania.

- The Pictet moot court competition is a precious experience to learn how to take a practical approach towards IHL. At a very professional level, the participants attain a wealth of theoretical knowledge & legal practical skills in various areas of international law. I am very glad to get the chance to have such an extraordinary experience - says Fatemeh, one of the competitors. 

Read more about the competition


Pris for Best Academic Initiative i Antitrust Compliance Awards 2021

Erling Hjelmeng (IfP) vant prisen sammen med Emmanuelle Auriol og Tina Søreide for artikkelen: Deterring Corruption and Cartels: In Search of a Coherent Approach. Medforfatterne er økonomer, Tina på NHH i Bergen og Emmanuelle på Toulouse School of Economics.

Se denne nettsiden og omtale av artikkelen 


Søk lærebokstipend hos CappelenDamm - frist 1. juni

Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets to lærebokstipend for 2021. Stipendene er på kr 100 000 og kr 50 000, og tildeles de forfatterne eller forfatterteamene som har de beste idéene til en lærebok for høyere utdanning. 

Les mer om stipendet og send inn søknaden


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 18. mai 2021 09:18 - Sist endret 18. mai 2021 14:28