Fakultetsnytt 31. mai 2021

UiO har tildelt statusen meritert underviser til Malcolm Langford og fem andre lærere ved UiO.

Illustrasjon for Horisont Europa

Malcolm Langford (midten øvre bilderekkefølgen) er en av UiOs seks nye meritterte undervisere.


Malcolm Langford ny meritert underviser

Langford og fem andre UiO-ansatte tildeles statusen for en periode for tre år. Han er én blant i alt 15 søkere som ble vurdert ut fra disse kriteriene: 

  • Fokus på studentenes læring
  • En klar utvikling over tid
  • Ha en forskende tilnærming
  • En kollegial holdning og praksis, blant annet gjennom erfaringsdeling og kunnskapsutvikling

Se omtale i Uniforum.


Thomas Mathiesen er død

Professor emeritus i rettssosiologi Thomas Mathiesen  døde 29. mai , 87 år gammel. Det melder Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 


Vaksinetilbud utenfor vaksineprogrammet - etiske og rettslige problemstillinger

IOR inviterer til fakultetsseminar 1. juni: 

Innledninger ved forsker Gunnveig Grødeland fra Institutt for klinisk medisin, UiO, og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring, IOR.


Søknadsfrist for opprykk til professor er 15. september 2021

Søknad om kompetanseopprykk leveres til lokal enhet. Opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for stillingshaverens arbeidsoppgaver

Ansatte som vurderer å søke opprykk til professor i 2021 kan gjerne sende en epost til: marianne.gjerstad@jus.uio.no, allerede nå slik at fakultetet kan sette opp et zoom møtet for de som ønsker det hvor vi kan besvare eventuelle spørsmål.


Valg til Universitetssyret: Stem innen 7. juni kl. 08:00 

Styrevalget åpner mandag 31. mai, kl. 08.00. Bruk stemmeretten!

Kandidater ved årets styrevalg i de tre ansattegruppene fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte.

Les mer om kandidatene                          

 Møt kandidatene som stiller til valg: Det arrangeres valgmøte den 2. juni 2021, kl. 10:00-12:15. l

Gå til den elektroniske valgløsningen: https://evalg.uio.no/


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 31. mai 2021 23:59 - Sist endret 4. juni 2021 10:14