Fakultetsnytt 14. juni 2021

Det er etablert en ressursside for Korona og rettsstaten hvor du blant annet finner webinarene.

 


Korona og rettsstaten - ny ressursside

For de som har fulgt webinarene om "Korona og rettsstaten" så kan disse og annet fagstoff gjenfinnes på ressurssiden til dette forskerinitiativet.


Minneord over Thomas Mathisen

- Thomas var et akademisk forbilde for mange av oss, en klok samtalepartner og en god kollega. Vi kommer til å savne Thomas på juridisk fakultet. Våre tanker går til familien - skriver dekanus Ragnhild Hennum og instituttleder May-Len Skilbrei i minneordet

Mathisen begraves fra Vestre gravlund Nye kapell tirsdag 15. juni kl. 09.30. Begravelsen er for familie og inviterte.


Tilbud om selvtesting avsluttes

Fredag 11. juni var siste mulighet for å hente selvtester. I alt er det delt ut ca 11 000 poser med tester siden 20. april.

Bakgrunnen for at tilbudet avsluttes er at semesteret nærmer seg slutten, og det er færre som henter tester nå enn i april og mai. Gjennom selvtestingen er det registrert 4 positive tester siste ukene som er knyttet til UiO, men det er trolig noen flere. Studiested ble ikke registrert i starten. De siste ukene er det ikke registrert noen positive tester.

Les mer om dette


Fakultetsstyremøtet 17. juni

Sakskart til fakultetsstyremøtet 17. juni er nå publisert.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 14. juni 2021 08:34 - Sist endret 15. juni 2021 09:22