Sommerfakultetsnytt 2022

Fakultetsnytt ønsker alle ansatte god sommer, og er tilbake i august.

Blomster med Domus Media i bakgrunnen

Sommerblomster foran Domus Media.
Foto: UIO/Maylinn Hovengen Byrknes


Valgemneprosessen: Innmelding av valgemner fra høsten 2023

Alle emner man ønsker skal inngå i fakultetets valgemneportefølje fra høsten 2023 må meldes inn via et nettskjema innen 8. september i år. Emner meldes inn av den faste vitenskapelige som foreslås å være ansvarlig faglærer.

Søknadsprosessen gjelder både emner basert på eksisterende emner og forslag til nye emner med hovedtilhørighet i Master i rettsvitenskap. Dette inkluderer metode-, praksis- og språkemner. På nettsiden for valgemneprosessen finner du alle dokumenter og informasjon om fremdrift i prsessen samt oversikt over dagens emner med tilhørighet til Master i rettsvitenskap.


Nye forsker- og faggrupper | New research and thematic groups

11 søknader om nye forskergrupper og 19 søknader er innvilget. Navn på gruppene finner du nedenfor, gruppene blir presentert med på nettsider etter ferien.

11 applicatons for new research groups, and 19 applications for thematic groups are approved. The groups are listed below, the groups will be presented on web pages after the summer holiday.

Nye forskergrupper / New research groups

 • Arbeidsrettsgruppen / Labour Law Research Group
 • Juss og teknologi
 • Marked, innovasjon, konkurranse (MIK)
 • Sustainability Law
 • Rett, samfunn og historisk endring – den rettshistoriske forskergruppen
 • Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI)
 • Life Science – Livsvitenskap (Anne Kjersti Befring)
 • International Law – forskergruppe for internasjonal rett NIFS:
 • Forskergruppe i naturresursrett
 • Global Challenges to Human Rights Law, Policy and Practice
 • Sociology of law

Faggrupper / Thematic groups

 • Faggruppe for forvaltningsrett og næringsregulering.
 • Faggruppe for juridisk metode
 • Faggruppe i barnerett
 • Faggruppe for tvisteløsning og forhandlinger
 • Faggruppe om tvisteløsning og domstoler
 • Faggruppe i klimarett
 • Konstitusjonell faggruppe
 • Faggruppe for studier av straffegjennomføring
 • Thematic group on migration
 • Thematic group on research ethics  
 • Digital Criminology
 • Kriminologisk teori
 • Global perspectives in criminology, sociology and law
 • Faggruppe i tingsrett
 • Faggruppe i familie- og arverett
 • Faggruppe i forbrukerrett og personvern  
 • Faggruppe i skatterett 
 • Faggruppe i formuerett  
 • Faggruppe om hav, næring og bærekraft

Endringer i studieadministrasjonen

Studieadministrasjonen har nylig gjennomgått en endring som innebærer at det administrative skillet mellom planlegging og gjennomføring av henholdsvis undervisning og eksamen opphører, slik at studiene planlegges som en helhet i den nye studieseksjonen. I tillegg er studiekvalitetsarbeidet og oppfølging av utviklingen av studiene lagt til en ny seksjon for studiekvalitet. Endringene er størst for de som administrerer master i rettsvitenskap.


Slutt på tradisjonell pålogging med UiO-brukernavn og passord fra 20. juni 

Du har antagelig merket det allerede, fra 20. juni var det slutt på den gamle loggingen med UiO-brukernavn og passord direkte. Pålogging skjer nå ved å klikke på knappen «Bruk arbeids- eller skolekonto» i Feide-innloggingen. For enkelte tjenester vil det i tillegg være mulig å bruke ID-porten. Endringen gjelder for alle ansatte, studenter og tilknyttede.

De som allerede bruker tofaktorautentisering mot MS 365, trenger ikke gjøre annet enn å godkjenne pålogging i appen (eller med annen godkjent metode). De som ikke allerede bruker tofaktorautentisering på UiO, må sette det opp nå ved innlogging i Feide.

For mer informasjon og veiledninger, vennligst besøk https://uio.no/tofaktor.

Two-factor authentication at UiO as of 20 June

Ypu may already have discovered that as of June 20th, all students, faculty and staff are required to use two-factor for Feide logon. Also on June 20th, all students will meet two-factor on MS 365 logon, which has been in use for faculty and staff for some time now.

For more information visit two-factor authentication at UiO.


Årlig PluriCourts-forelesning 

PluriCourts skal snart avholde sin årlige forelesning der vi i år får besøk av Professor James Gathii fra Loyola University. Han skal snakke om betydningen av mangfold ved Den internasjonal domstolen (ICJ).

Forelesningen er åpen for alle. 

Tid og sted: 1. juli  kl 11-12:30 Professorboligen,

Se eventsiden 


The PluriCourts Annual Lecture

On the occasion of PluriCourts' annual lecture 1. July, Professor James Gathii from Loyola University Chicago School of Law will hold a lecture on the importance of diversity of counsel in international adjudication. The lecture will explore the factors that have led to the dominance of a small group of white men having repeat appointments as counsel before the International Court of Justice and what is left out in international law making in a system dominated by exclusionary counsel appointments.

The lecture will take place 1. July at 11 - 12.30 AM in Professorboligen and it is open to everyone.

Read more about the lecture 


Studiestart i august

Bildet kan inneholde: jeans, himmel, sky, smil, anlegg.15. august tar fakultetet mot nye studenter på fakultetets studieprogrammer. Studiestartprogrammet inneholder en blanding av faglige og sosiale arrangementer. Noen av aktivitetene er forbeholdt studentene på det enkelte programmet, mens andre er felles.

Studiestartprogrammene ligger finnes på programssidene for henholdsvis bachelorprogrammet i kriminologi, årsenheten i kriminologi og master i rettsvitenskap. I tillegg tar vi i mot internasjonale studenter som er på utveksling, eller skal delta på LLM-prorgammene samt nye studenter på to-årige masterprogrammer.


Fakultetets møtekalender for høsten 2022

Møteplanen for høsten er publisert, endringer kan forekomme.


Lærebokstipend til prosjektet «Rettspsykologi: En lærebok»

Cappelen Damm Akademisk har tildelt Sverre Blandhol og Tim Brennen stipend for lærebokprosjektet der temaer som dekkes blant annet er hva jurister bør vite om psykologi og psykologer om juss. Blandhol er professor i rettsvitenskap ved fakultetet og Brennen leder Universitetet i Oslos tverrfaglige forskningsgruppe i rettspsykologi.


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Stilingsutlysningene hentes automatisk fra www.jus.uio.no/om/jobb/index.html hvor du også finner studentstillinger som er lyst ut.

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillinger.


Fakultetet i mediene

De fem siste medietreffene om fakultetet fra Retrievers overvåkning av digitale medier.


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 28. juni 2022 10:47 - Sist endret 29. juni 2022 12:26